ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศูนย์รวมความบันเทิง ใน ชิซุโอกะ (Shizuoka)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลศูนย์รวมความบันเทิงในชิซุโอกะ (Shizuoka)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น