ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

คาเฟ่ ใน โทจิกิ (Tochigi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคาเฟ่ในโทจิกิ (Tochigi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น