ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

กีฬา ใน โกเบ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลกีฬาในโกเบช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น