ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สารพันเรื่องน่ารู้ ใน คาบูกิโจ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสารพันเรื่องน่ารู้ในคาบูกิโจช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น