ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อิซากายะ ใน คาโกชิมะ (Kagoshima)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอิซากายะในคาโกชิมะ (Kagoshima)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น