ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาคิตะ (Akita)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัดอาคิตะ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารท้องถิ่นที่หร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัดอาคิตะเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น