ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ชั้นเรียนและเวิร์กช็อป ใน กินซ่า

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลชั้นเรียนและเวิร์กช็อปในกินซ่าช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น