ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ไนท์ไลฟ์ ใน คาบูกิโจ

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลไนท์ไลฟ์ในคาบูกิโจช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น