ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

คาเฟ่ ใน โคจิ (Kochi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลคาเฟ่ในโคจิ (Kochi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น

MATCHA's partners