ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Who made it?

ของสิ่งนี้สร้างได้อย่างไรมา

ของทุกอย่างที่เราเห็นเราใช้กันในทุกๆ วันต่างผ่านการสร้างสรรค์มาจากมือของใครสักคน

ของที่มีเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นอย่างฉากบังตาเบียวบุ ผ้าเช็ดมือเทะนุกุย และ ต้นบอนไซ สัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของเมืองอย่างโตเกียวสกายทรี ไปจนถึงภาพถ่ายหุ่นจำลองจิ๋วกับของใช้ในชีวิตประจำวันชวนยิ้ม

ใครเป็นคนทำ ทำด้วยวิธีไหน ไปดูเบื้องหลังกัน

01

Editor - Traditional Chinese
Chen Jung

02

03

Editor in Chief - Traditional Chinese
Miho Wang

04

Editor in Chief - English
Ramona Taranu

05

Editor - Thai
Tei Chayangkul

ISSUE 08 : Who made it?

MATCHA Monthly Feature 2020.10.25

Back Number