ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

อาหารท้องถิ่น ใน โคจิ (Kochi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลอาหารท้องถิ่นในโคจิ (Kochi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น