เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “โฉะซุ”

บริการนี้รวมโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน
article thumbnail image

โดยสถานที่สําหรับล้างมือหรือที่เรียกว่า โฉะซุบะ (手 水 舎 ) มักจะตั้งอยู่ตรงทางเข้าของศาลเจ้า ดังนั้นอย่าลืมบ้วนปาก ล้างมือให้สะอาดไปพร้อมๆ กับชําระล้างจิตใจกันนะครับ

วันที่ปรับปรุงล่าสุด :

โฉะซุคืออะไร?

โฉะซุ (手 水 ) เป็นขั้นตอนการชําระล้างก่อนเข้าไปไหว้ขอพรในศาลเจ้าอันเป็นธรรมเนียมมายาวนาน
โดยสถานที่สําหรับล้างมือหรือที่เรียกว่า โฉะซุบะ (手 水 舎 ) มักจะตั้งอยู่ตรงทางเข้าของศาลเจ้า
ดังนั้นอย่าลืมบ้วนปาก ล้างมือให้สะอาดไปพร้อมๆ กับชําระล้างจิตใจกันนะครับ

 

【ขั้นตอนการชําระล้าง】

1. ใช้มือขวาหยิบกระบวยมาตักน้ํา

2. ใช้น้ําที่ตักมาล้างมือข้างซ้าย

3. เปลี่ยนมาตักน้ําใส่กระบวยด้วยมือซ้าย แล้วล้างมือข้างขวา

4.. เปลี่ยนมาตักน้ําใส่กระบวยด้วยมือขวาอีกครั้ง จากนั้นเทน้ําใส่มือซ้ายเพื่อใช้บ้วนปาก

5. ล้างด้ามจับกระบวย

6. วางกระบวยกลับที่เดิม

1. ใช้มือขวาหยิบกระบวยมาตักน้ํา

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

2. ใช้น้ําที่ตักมาล้างมือซ้าย

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

3. เปลี่ยนมาตักน้ําใส่กระบวยด้วยมือซ้าย แล้วล้างมือขวา

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

4. เปลี่ยนมาตักน้ําใส่กระบวยด้วยมือซ้ายอีกครั้ง จากนั้นเทน้ําซ้ายมือซ้ายเพื่อใช้บ้วนปาก

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

อย่าเผลอบ้วนปากจากกระบวยตรง ๆ กันล่ะครับ ให้เทน้ําใส่มือซ้ายแล้วบ้วนปากจากมือซ้ายนะครับ

5. ล้างด้ามจับกระบวย

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

6. วางกระบวยกลับเข้าที่เดิมโดยให้วางคว่ําหน้าลง

【ไปที่ศาลเจ้ากันเถอะ!】ว่าด้วยขั้นตอนการชําระล้างที่ศาลเจ้าญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า  “โฉะซุ”

หากคุณผู้อ่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวศาลเจ้าอย่าลืมทําตามรักษามารยาท และทําตามขั้นตอนกันนะครับผม
แล้วก็อย่าลืมชําระล้างตามที่เราได้พูดกันในบทความฉบับนี้ด้วยน้า!

All pictures from PIXTA

Written by

茨城在住。『MATCHA』の編集をしています。

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ
นอกจากนี้ บทความอาจมีลิงก์โฆษณา โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหรือจอง

อันดับ

ไม่พบบทความ