ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

เขียนโดย Kogetsu

2020.06.24 บทความที่ชอบ

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการหางานในญี่ปุ่น ทั้งประเภทงาน ประเภทวีซ่า พร้อมแนะนำวิธีหางานทั้งทางเว็บไซต์ บริษัทหางาน และวิธีอื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางาน

【下書】富士山が見られる場所

ภาพจากบทความ : 24 จุดถ่ายรูปวิวภูเขาไฟฟูจิ (โตเกียว คานากาว่า ยามานาชิ ชิสึโอกะ)

การทำงานในประเทศญี่ปุ่นคงเป็นความฝันของใครหลายๆ คน
บางคนอาจมาเพื่อทำงานเลย บางคนมาเรียนแล้วต้องการหางานพิเศษหรืองานประจำหลังเรียนจบ ส่วนบางคนอาจมาอยู่ญี่ปุ่นด้วยเหตุผลอื่นแต่ต้องการทำงานด้วย
แต่เราจะหางานที่ตัวเองทำได้ หรือต้องการคนไทยไปทำงานได้อย่างไร? มาหาคำตอบในบทความนี้กันค่ะ!

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการหางานในญี่ปุ่น

รู้ไว้ก่อนหางานในญี่ปุ่น

ก่อนจะเริ่มหางาน จะขออธิบายสิ่งที่ต้องรู้ก่อนการหางานกัน นั่นก็คือประเภทของงานและประเภทของวีซ่าสำหรับการหางานค่ะ

ประเภทของงานในญี่ปุ่น

งานในญี่ปุ่นนั้นแบ่งออกกว้างๆ ได้ 2 ประเภทคือ งานประจำเต็มเวลา และงานระยะสั้นค่ะ ซึ่งจะแบ่งต่อไปได้ดังนี้

How to Find a Job in Japan - Websites and Tips for Applying

งานประจำเต็มเวลา (ฟูลไทม์) หมายถึงงานที่มีสัญญาจ้างทำเป็นประจำ มักจะทำเต็มเวลาราว 8 ชั่วโมงต่อวัน และมีวันหยุดตามกฏหมายกำหนด ได้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน
งานประเภทนี้จะมีสัญญาเป็น พนักงานประจำ (เซชะอิน - 正社員) ซึ่งไม่มีกำหนดระยะเวลาสัญญา ได้สวัสดิการครบ
พนักงานแบบสัญญาจ้าง (เคยาคุ - 契約社員) เป็นพนักงานที่มักได้รับสวัสดิการคล้ายหรือเท่ากับพนักงานประจำ แต่มีระยะเวลาจ้างงาน หากถึงเวลาหมดสัญญา บริษัทสามารถเลิกจ้างหรือต่อสัญญาก็ได้
และสุดท้ายคือพนักงานแบบจัดจ้าง (ฮะเคง - 派遣社員) พนักงานแบบนี้มักได้รับการจ้างจากบริษัทหนึ่ง แต่ส่งไปทำงานอีกที่หนึ่ง และมักไม่มีสวัสดิการเหมือนกับพนักงานประจำ รวมถึงอาจไม่สามารถขอวีซ่าสำหรับทำงานได้ แล้วแต่นโยบายของบริษัท

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

ส่วนงานระยะสั้นหมายถึงงานแบบพาร์ทไทม์และงานพิเศษ (อารุไบหรืออารุไบโตะ - アルバイト) ตามกฏหมายแล้วไม่มีความแตกต่างระหว่างงานสองแบบนี้ แต่มักใช้เรียกการทำงานพิเศษของแม่บ้าน คนวัยทำงานว่าพาร์ทไทม์ และเรียกการทำงานพิเศษนักเรียนว่าอารุไบโตะ
งานประเภทนี้มักทำไม่เต็มวัน หรือในหนึ่งสัปดาห์จะทำมากขนาดไหนแล้วแต่การตกลงกับทางผู้ว่าจ้าง
นอกจากนี้ยังมีงานรับจ้างอิสระแบบฟรีแลนซ์ด้วย
งานระยะสั้นนั้น หากเป็นผู้ถือวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าเยี่ยมญาติจะมีจำกัดจำนวนชั่วโมงที่ทำได้อยู่ที่ 28 ชั่วโมงต่ออาทิตย์เท่านั้น ส่วนผู้ถือวีซ่าทำงานและทำงานประจำอยู่ จะต้องตรวจสอบประเภทงานให้ถูกต้องและสอบถามกับบริษัทว่าสามารถทำงานเสริมได้หรือไม่เสียก่อน

ประเภทของวีซ่าสำหรับการทำงานในญี่ปุ่น

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

การอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนั้น หากเราไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น จะมีข้อกำหนดในการทำงานที่แตกต่างออกไปตามประเภทของวีซ่าที่ถือ ฉะนั้นต้องเช็ควีซ่าของตัวเองก่อนนะคะ
สำหรับวีซ่าที่ทำงานได้เลยคือวีซ่าคู่สมรส (ไฮกูชะ - 配偶者) วีซ่าถาวร (เอจู - 永住) และวีซ่าพำนักระยะยาว (เทจู - 定住)

ส่วนวีซ่าสำหรับการทำงานที่มักเรียกกันว่าชูโรวีซ่า (就労ビザ) จะแบ่งประเภทออกตามการทำงาน เช่น วีซ่าทำงานด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์ และงานระหว่างประเทศ (技術・人文知識・国際業務ビザ) วีซ่าแรงงานมีทักษะ (技能ビザ) และอื่นๆ
วีซ่าเหล่านี้จะทำงานได้เฉพาะงานที่ประเภทตรงกับวีซ่าที่ถือเท่านั้น หากจะเปลี่ยนเป็นงานประเภทอื่นจะต้องทำการเปลี่ยนประเภทวีซ่าก่อน

ส่วนวีซ่านักเรียน (ริวกาคุ - 留学) และวีซ่าครอบครัว (คะโซคุ - 家族) นั้นไม่สามารถหางานประจำได้ และการทำงานพิเศษอารุไบโตะและพาร์ทไทม์จะต้องทำการยื่นขออนุญาตกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (นิวกัง) หากจะทำงานประจำจะต้องเปลี่ยนประเภทวีซ่า

และวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าพำนักระยะสั้น - 短期滞在) นั้นไม่สามารถทำงานพิเศษและงานประจำได้

ในปัจจุบันยังมีวีซ่าสำหรับเข้ามาทำงานเฉพาะทางในญี่ปุ่นอีก 2 ประเภท คือวีซ่าฝึกงาน (Technical Intern - 技能実習) และวีซ่าทักษะเฉพาะทาง (Specified skilled worker - 特定技能) ผู้ถือวีซ่าสองประเภทนี้จะทำงานได้จำกัดประเภทมากกว่า วีซ่าฝึกงานนั้นไม่สามารถเปลี่ยนงานได้หากไม่เกิดเหตุสุดวิสัย ส่วนวีซ่าทักษะเฉพาะทางนั้นเปลี่ยนงานได้ แต่จะมีความยุ่งยากในการทำเรื่องมากกว่าวีซ่าทำงานประเภทอื่นค่ะ

ในบทความนี้เราจะเน้นการหางานประจำในญี่ปุ่นเพื่อนักเรียนและคนไทยในญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะ สำหรับคนที่ต้องการทราบข้อมูลของการหางานพิเศษและวีซ่า อดใจรอกันนิด เพราะเรากำลังเตรียมบทความอยู่ค่ะ

แนะนำบริการหางานในญี่ปุ่นที่เน้นคนไทย

ในบรรดาเว็บไซต์ให้บริการแนะนำงานที่มีมากมาย มีบางเจ้าที่เน้นให้บริการแนะนำงานสำหรับคนไทยและคนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน งานจากเว็บไซต์เหล่านี้มีทั้งงานที่รับพนักงานโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและงานที่ต้องการคนไทยค่ะ

ASEAN CAREER

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

ASEAN CAREER เป็นเว็บไซต์ที่แนะนำงานให้กับชาวอาเซียน (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แน่นอนว่ามีงานสำหรับคนไทยในนั้นด้วย!
ตัวเว็บไซต์มีทั้งภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์เพื่อสมัครงานที่สนใจ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็นลำดับต่อไป
เมื่อลงทะเบียนแล้วจะมีอีเมล์แนะนำงานคอยส่งไปเป็นระยะ
นอกจากนี้ทางเว็บไซต์ยังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับหางานในญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ

จุดเด่น : มีงานประจำ งานบริษัท งานด้านวิศวะ IT เยอะ มักจำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นดี เพราะงานประกาศเป็นภาษาญี่ปุ่นมากกว่าภาษาอังกฤษ มีงานที่ไม่จำกัดเชื้อชาติด้วย

เว็บไซต์ : https://www.aseancareer.asia/

GOWELL

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

GOWELL ให้บริการแนะนำงานกับชาวเอเชียเป็นส่วนมาก ซึ่งมีงานสำหรับคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียว แต่เว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่น จึงต้องมีความสามารถในการอ่านภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้บริการ
หากต้องการสมัครงานจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับบริการ โดยจะมีพนักงานของ GOWELL เป็นผู้ประสานงานให้

ทางบริษัทยังมีบริการคาเฟ่ที่ให้คำปรึกษาเรื่องงานและสัมมนาต่างๆ สำหรับชาวต่างชาติโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่กินซ่าในชื่อ GOWELL TOWN ด้วย

จุดเด่น : มีงานสำหรับคนไทยเยอะ รวมถึงงานที่ไม่จำกัดเชื้อชาติ มีทั้งงานประจำและพาร์ทไทม์ (อารุไบโตะ) ต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในการใช้บริการทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ : https://gowell-jp.com/

THAIJIN!

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

เว็บไซต์สำหรับหางานของคนไทยโดยเฉพาะ เว็บไซต์เป็นภาษาไทยเลย จึงสามารถใช้งานได้ง่ายแม้ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่น มีงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นมาก รวมถึงมีข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยด้วย มีแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ และแม้ไม่ต้องสมัครสมาชิกก็สามารถหางานหรือติดต่อสมัครงานได้เอง

จุดเด่น : เว็บไซต์เป็นภาษาไทย และมีงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง เช่น งานกุ๊ก งานร้านอาหารไทย งานนวด ฯลฯ มีทั้งงานประจำและพาร์ทไทม์ (อารุไบโตะ)

เว็บไซต์ : https://www.thaijinjob.com/

*การทำงานกลางคืนจำพวกงานผับบาร์ ร้านที่มีการนั่งดื่มกับลูกค้า ทำได้เฉพาะผู้ถือวีซ่าถาวรหรือวีซ่าคู่สมรสเท่านั้น กรุณาตรวจสอบประเภทวีซ่าให้ถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาทั้งผู้ทำงานและผู้ว่าจ้าง
*ญี่ปุ่นไม่มีวีซ่าสำหรับทำงานนวด ผู้จะทำงานนวดจะต้องมีวีซ่าอื่นที่อนุญาตให้ทำงานได้เสียก่อน

แนะนำบริการหางานในญี่ปุ่นทั่วไปที่มีงานสำหรับคนต่างชาติ

for a-career

Photo by Pixta
หากใครมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นดีในระดับอ่านเขียนได้และสื่อสารได้ (แนะนำ N2 ขึ้นไป) ก็สามารถลองหางานเว็บไซต์หางานทั่วไปที่มีงานสำหรับคนญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งบางครั้งจะมีงานสำหรับคนต่างชาติ หรืองานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ทางบริษัทยินดีรับคนต่างชาติด้วย
นอกจากนี้ยังมีงานสำหรับคนญี่ปุ่นที่ได้ภาษาไทย แต่หากเรามีความสามารถที่เขาต้องการก็อาจได้รับการพิจารณาเช่นกัน โดยมากมักเป็นอาชีพที่ต้องการความรู้เฉพาะทาง เช่น วิศวะ บัญชี ฯลฯ แต่ทางบริษัทนั้นๆ ต้องการคนที่ใช้ภาษาไทยได้บ้างด้วย

เว็บไซต์ที่แนะนำตรงนี้เป็นเว็บไซต์ของบริษัทชั้นนำในญี่ปุ่น มักเป็นเอเยนต์ (Agent) หรือเป็นบริษัทครบวงจรทั้งให้คำปรึกษาเรื่องหางาน แนะนำเรื่องการเขียนเอกสาร มารยาทในการสัมภาษณ์ ไปจนถึงแนะนำงานให้ โดยจะมีการสัมภาษณ์กับบริษัทจัดหางาน และมีพนักงานคอยติดต่อเรากลับมาเพื่อแนะนำงานด้วย ตัวเว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่น จึงควรมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สื่อสารได้เป็นอย่างน้อยค่ะ

doda

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

Picture courtesy of PRTIMES

doda เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาและจัดหางานเจ้าใหญ่ของญี่ปุ่นเจ้าหนึ่ง มีงานเกี่ยวกับไทยเข้ามาบ้างเป็นบางครั้ง แต่จำนวนงานภาษาญี่ปุ่นเยอะกว่าอย่างมาก เมื่อสมัครสมาชิกแล้วจะมีพนักงานของ doda เป็นพนักงานดูแลส่วนตัวมาคอยแนะนำงานให้ด้วย

เว็บไซต์ : https://doda.jp/

mynavi

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

mynavi คืออีกผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำงานที่มีจำนวนงานมาก เว็บไซต์มีการแบ่งออกเป็นเว็บไซต์สำหรับงานพิเศษ (https://baito.mynavi.jp/) เว็บไซต์สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบ (https://job.mynavi.jp/) เว็บไซต์สำหรับคนอยากเปลี่ยนงาน (https://tenshoku.mynavi.jp/) และอื่นๆ  จึงต้องเลือกใช้เว็บไซต์ให้ถูกกับวัตถุประสงค์ ในเว็บนี้มีงานด้านประเทศไทยเป็นครั้งคราวเช่นกัน

เว็บไซต์ : https://job.mynavi.jp/ (สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบ) และ https://tenshoku.mynavi.jp/ (สำหรับคนที่อยากเปลี่ยนงาน)

RECRUIT AGENT

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

RECRUIT AGENT นอกจากจะมีรายชื่องานให้เราค้นหาแล้ว ยังมีบริการให้คำแนะนำในการหางานและคอยแนะนำงานที่น่าสนใจด้วย มีงานเกี่ยวกับไทยเข้ามาบ้าง แต่อาจไม่เยอะเท่าไหร่

เว็บไซต์ :  https://www.r-agent.com/

Pasona Career

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

Pasona Career เป็นบริษัทตัวแทนจัดหางานขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีสาขาในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย แม้จะมีงานสำหรับคนต่างชาติอื่นๆ และคนญี่ปุ่น แต่ก็มีงานด้านภาษาไทยและประเทศไทยเข้ามาบ้าง รวมถึงมีพนักงานคนไทยด้วย (แต่ไม่ใช่ว่าเราจะได้คุยกับพนักงานคนไทยเสมอไปนะคะ)
ถึงทาง Pasona Career จะมีบริษัทสาขาที่ไทยด้วย แต่ข้อมูลงานนั้นแยกจากกัน ในเว็บไซต์ของทางญี่ปุ่นจะเป็นงานที่จ้างในญี่ปุ่น บางครั้งอาจเป็นงานที่จ้างโดยบริษัทญี่ปุ่นเพื่อให้ไปทำงานที่ไทยในอนาคต ส่วนเว็บไซต์และบริษัท Pasona ที่ไทยจะเป็นงานที่จัดจ้างในประเทศไทยเลยค่ะ

เว็บไซต์ : https://www.pasonacareer.jp/

Indeed

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

เว็บไซต์ Indeed นั้นแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ ตรงที่เว็บไซต์นี้เหมือนเป็นการรวมประกาศงานจากที่ต่างๆ มาไว้ที่เดียวทั้งงานประจำและงานพิเศษแบบต่างๆ สามารถเลือกหาจากจังหวัดที่ต้องการทำงานได้
แต่ตัวเว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด จึงควรรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับหนึ่งค่ะ

เว็บไซต์ : https://jp.indeed.com/

แนะนำวิธีการหางานประจำในญี่ปุ่นวิธีอื่นๆ

นอกจากวิธีการข้างต้นแล้วยังมีวิธีการอื่นๆ ที่อาจช่วยหางานให้ได้ค่ะ

Hello Work 

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

Hello Work คือ บริการจัดหางานของรัฐ ซึ่งสามารถใช้บริการหางานได้ทั้งออนไลน์ (เว็บไซต์เป็นภาษาญี่ปุ่น) และไปตามศูนย์ให้บริการที่มีมากมายทั่วประเทศ สามารถดูรายการได้จากที่นี่ (ภาษาญี่ปุ่น) Hello Work สามารถแนะนำได้ทั้งงานประจำและงานพิเศษ แต่ทั้งเว็บไซต์และศูนย์บริการนั้นให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด จึงต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับสื่อสารได้

การแนะนำงานจากสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

สำหรับใครที่เรียนในญี่ปุ่นโดยเฉพาะสายที่เรียนเฉพาะทางอย่างมหาวิทยาลัยบางสาขาหรือโรงเรียนวิชาชีพ สถานศึกษาเหล่านั้นบางครั้งจะมีบริการแนะนำงานในแวดวงของตนเอง หรืออาจารย์บางท่านอาจแนะนำงานให้ได้ แต่การแนะนำงานเหล่านี้มักจะแนะนำให้กับนักเรียนที่ยังศึกษาอยู่เท่านั้น หากเรียนจบแล้วอาจรับความช่วยเหลือไม่ได้
ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ สถาบันเหล่านี้มักจะแนะนำให้นักเรียน นักศึกษาเริ่มหางานในเวลาที่เหมาะสม (ประมาณครึ่ง - 1 ปีก่อนจบการศึกษา)
จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ดีสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่อยากแนะนำให้ลองสอบถามกับทางสถาบันหรือครูผู้สอนของตนเองค่ะ

การแนะนำงานจากคนไทยด้วยกัน

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

ส่วนใครที่รู้จักกับคนไทยในญี่ปุ่น กลุ่มคนไทยในญี่ปุ่น บางครั้งเราอาจได้รับการแนะนำงานจากคนเหล่านั้นโดยเฉพาะงานตามร้านอาหารไทย และกิจการที่คนไทยเป็นเจ้าของ
บางคนอาจได้งานจากการทำงานพิเศษ เมื่อเรียนจบเจ้าของก็รับเข้าทำงานประจำในร้านเลยก็มีบ้างเหมือนกัน หรือบางครั้งก็แนะนำงานต่อๆ กันมา

ข้อดีคืองานเหล่านี้มักมีโอกาสได้ใช้ภาษาไทยหรืออาจไม่ต้องใช้ความสามารถภาษาญี่ปุ่นสูง รวมถึงมักจะมีเพื่อนคนไทยด้วย
แต่ข้อเสียคือ บางครั้งอาจมีผู้ไม่หวังดีแนะนำงานผิดกฏหมาย หรือมีข้อตกลงที่ไม่ค่อยเป็นธรรม
หากใครจะหางานด้วยวิธีนี้ ขอแนะนำให้รับงานจากคนที่เชื่อถือได้ และตรวจสอบข้อมูลของงาน บริษัท การว่าจ้างให้ดีก่อนตกลง

อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทราบไว้ก็คือ การเรียกเก็บเงินค่าแนะนำงานกับผู้สมัครงานเป็นเรื่องผิดกฏหมายค่ะ (ตามปกติสามารถเรียกเก็บจากบริษัทที่ว่าจ้างได้เท่านั้น)

วิธีหางานพาร์ทไทม์และอารุไบโตะในญี่ปุ่น

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อหางานในญี่ปุ่นและแนะนำวิธีหางานทั้งเว็บไซต์ บริษัทหางาน

การหางานพาร์ทไทม์หรืออารุไบโตะในญี่ปุ่นนั้น สามารถหาผ่านเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งมีมากมายในสมัยนี้ เช่น เว็บไซต์ของ GOWELL ที่แนะนำไปข้างต้น แอพพลิเคชั่น Town Work แอพพลิเคชั่นหางานของ LINE และอื่นๆ อีกมากมาย
งานพิเศษหลายงานยินดีรับชาวต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่นไม่คล่อง (แต่ควรสื่อสารง่ายๆ กับผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมงานได้) เช่น งานล้างจานหรือทำอาหารในครัวของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ส่วนบางงานอาจต้องมีความสามารถภาษาญี่ปุ่นดีในระดับหนึ่ง เช่น งานร้านสะดวกซื้อ งานต้อนรับลูกค้าตามร้านขายของต่างๆ

ส่วนวิธีอื่นๆ ได้แก่ การดูป้ายประกาศรับตามร้านต่างๆ แถวบ้านหรือโรงเรียน ซึ่งร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายยา มักจะมีติดประกาศ เราสามารถติดต่อไปตามป้ายประกาศได้เลยค่ะ
หรือจะลองสอบถามคนไทยที่รู้จักกัน คนไทยบางคนที่ทำงานในร้านของคนไทยอาจแนะนำงานพิเศษ เช่น ร้านอาหารไทย ให้กันได้
นอกจากนี้ยังมีงานสอนพิเศษภาษาไทย ซึ่งสามารถทำได้ทั้งออนไลน์ และไปสอนที่โรงเรียนสอนภาษาค่ะ

MATCHA กำลังเขียนบทความเกี่ยวกับการหางานพิเศษโดยเฉพาะอยู่ รบกวนอดใจรอสักนิดนะ

หางานคนไทยในญี่ปุ่น

งานสำหรับชาวไทยในญี่ปุ่นยังมีมากมายและหลากหลาย หากเรารู้แหล่งที่จะค้นหา เราก็จะมีโอกาสในการหางานเพิ่มขึ้น
แต่ก่อนจะสมัครงานนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องของวีซ่า และตรวจสอบรายละเอียดของงานและสวัสดิการว่าถูกตามกฏหมายและตรงตามความต้องการของเราหรือไม่
การทำงานที่ผิดกฏหมายหรือไม่ตรงวีซ่า อาจส่งผลต่อการต่อวีซ่าหรืออาจทำให้ถูกส่งกลับประเทศได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง และได้สนุกกับชีวิตในญี่ปุ่นกันนะคะ

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง

MATCHA's partners