ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

แบบสอบถามสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและกิจกรรม

แบบสอบถามสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและกิจกรรม

เขียนโดย Kogetsu

2020.09.18 บทความที่ชอบ

แบบสอบถามสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อคนไทยในญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ MATCHA

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับแบบสอบถามนี้ค่ะ

เว็บไซต์ MATCHA ของเรานำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย แต่ในขณะนี้เราได้เพิ่มเนื้อหาด้านการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นในหัวข้อ "อยู่อาศัยระยะยาว"
และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลและบริการที่ตรงตามความต้องการของคนไทยในญี่ปุ่นได้ เราจึงทำแบบสอบถามนี้ขึ้นมา และขอความร่วมมือจากเพื่อนๆ ชาวไทยในญี่ปุ่นในการตอบแบบสอบถามค่ะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านการสัมภาษณ์ รายละเอียดตามบทความด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

มาร่วมสร้าง MATCHA ให้เป็นสุดยอดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นสำหรับคนไทยกัน! 

* ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและบริการสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นของบริษัท MATCHA Inc. เท่านั้น
อาจมีการใช้ข้อมูลที่ได้ในการติดต่อสอบถาม หรือจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นต่อไป

หรือตอบแบบสอบถามอย่างสั้นบน google form ได้ที่นี่

แบบสอบถามเรื่องความสนใจเรื่องการใช้ชีวิตและกิจกรรมในญี่ปุ่น

เพศ
ตอนนี้คุณอาศัยในญี่ปุ่นใช่หรือไม่
ความสามารถภาษาญี่ปุ่นของคุณ
คุณรู้จัก MATCHA หรือไม่
คุณรับข้อมูลการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นภาษาอะไรบ่อยที่สุด
หาก MATCHA จะจัดกิจกรรมพบปะคนไทยในญี่ปุ่น คุณสนใจหรือไม่
กิจกรรมพบปะคนไทย คุณอยากให้จัดออนไลน์หรือมีตติ้งเจอตัวกันจริงๆ
กิจกรรมพบปะคนไทย คุณอยากให้จัดวันไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมพบปะคนไทย คุณอยากให้จัดช่วงเวลาไหน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมพบปะคนไทยในรูปแบบไหนที่คุณอยากเข้าร่วม (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กิจกรรมพบปะคนไทย คุณอยากให้จัดในช่วงสัปดาห์ไหนที่จะถึงนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
หากมีบริการจดหมายข่าวสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นทางอีเมล์ คุณสนใจจะรับหรือไม่ นี่เป็นการสอบถามความเห็นเท่านั้น ยังไม่ใช่การตอบตกลงรับจดหมายข่าว
คุณอยากเข้าร่วมการสัมภาษณ์ผู้ใช้ของ MATCHA หรือไม่ (มีค่าตอบแทนราว 2,000 เยน) การสัมภาษณ์ผู้ใช้ของ MATCHA (User hearing) คือการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ MATCHA เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น สามารถสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ ค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นบัตรกำนัล

Thank you very much. We accepted input.

An error occurred in the sending process

บทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่อยากแนะนำ

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง

MATCHA's partners