โรงแรมคารักสะ (karaksa hotel) โรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวและผู้ที่พาเด็กมาเที่ยวโตเกียว

แบบสอบถามสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและกิจกรรม

article thumbnail image

แบบสอบถามสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและกิจกรรมเพื่อคนไทยในญี่ปุ่นจากเว็บไซต์ MATCHA

2020.09.18

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจกับแบบสอบถามนี้ค่ะ

เว็บไซต์ MATCHA ของเรานำเสนอข้อมูลท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย แต่ในขณะนี้เราได้เพิ่มเนื้อหาด้านการอยู่อาศัยในญี่ปุ่นในหัวข้อ "อยู่อาศัยระยะยาว"
และเพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลและบริการที่ตรงตามความต้องการของคนไทยในญี่ปุ่นได้ เราจึงทำแบบสอบถามนี้ขึ้นมา และขอความร่วมมือจากเพื่อนๆ ชาวไทยในญี่ปุ่นในการตอบแบบสอบถามค่ะ

นอกจากนี้คุณยังสามารถช่วยเราปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านการสัมภาษณ์ รายละเอียดตามบทความด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

มาร่วมสร้าง MATCHA ให้เป็นสุดยอดแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นสำหรับคนไทยกัน! 

* ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาเนื้อหาและบริการสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นของบริษัท MATCHA Inc. เท่านั้น
อาจมีการใช้ข้อมูลที่ได้ในการติดต่อสอบถาม หรือจัดกิจกรรมสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นต่อไป

หรือตอบแบบสอบถามอย่างสั้นบน google form ได้ที่นี่

บทความเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นที่อยากแนะนำ

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ