ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ที่พัก ใน มิยางิ (Miyagi)

Intro

แนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่พักในมิยางิ (Miyagi)ช่วยในการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นสะดวกมากขึ้น