ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

Osawa Kumi

Kobe, Japan

  • 61
  • 0
  • 21
日本文化、特に絵画や工芸品が好き。福岡、京都、大阪、ベルギー、アメリカを経て現在は神戸在住。座右の銘は「住めば都」。
disable1 / 62345
    ไม่พบบทความ