ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สัมผัสความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ "วัดคิมปุเซ็นจิ (Kinpusenji Temple)" มรดกโลกซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาโยชิโนะ จังหวัดนารา

สัมผัสความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่

แปลโดย Ploy

เขียนโดย MATCHA

นารา (Nara) 2019.05.28 บทความที่ชอบ

วัดคิมปุเซ็นจิอยู่ใกล้ยอดเขาโยชิโนะซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียง เป็นตัวแทนความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น และยังมีวิหารและประตูนิโอมงซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างไม้อันยิ่งใหญ่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในบทความนี้เราจะแนะนำวิธีเดินทางและไฮไลท์ต่างๆ ของวัดค่ะ

มรดกโลก "วัดคิมปุเซ็นจิ (Kinpusenji Temple)"

奈良の吉野山にたたずむ世界遺産「金峯山寺」で日本の信仰に触れよう

Picture courtesy of Kinpusenji Temple

วัดคิมปุเซ็นจิเป็นวัดของลัทธิชูเก็นโด (Shugendo) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาโยชิโนะบริเวณตอนกลางของจังหวัดนารา ชูเก็นโดเป็นลัทธิความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นในการบูชาภูเขาที่ผสมผสานพระพุทธศาสนาและลัทธิชินโตเข้าด้วย ในปัจจุบันบริเวณพื้นที่วัดคิมปุเซ็นจิตั้งอยู่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิชูเก็นโด

奈良の吉野山にたたずむ世界遺産「金峯山寺」で日本の信仰に触れよう

Picture courtesy of Kinpusenji Temple

เดิมทีผู้คนเรียกภูเขาโยชิโนะและพื้นที่ในละแวกใกล้เคียงว่า "คิมปุเซ็น (Kinpusen)" โดยยกย่องให้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณ ที่นี่ถือเป็นสถานที่สำคัญสำหรับผู้หรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม เนื่องจากท่านเอ็นโนะเกียวจะ (En no Gyoja) ผู้ก่อตั้งลัทธิชูเก็นโดได้เคยมาบำเพ็ญตนปฏิบัติธรรมบนภูเขาแห่งนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 7

ในปี 2004 วัดคิมปุเซ็นจิได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของดินแดนศักดิ์สิทธิ์และเส้นทางจาริกแสวงบุญภูเขาคิอิ "Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range"

ไฮไลท์ของวัดคิมปุเซ็นจิ สมบัติชาติ "วิหารซาโอโด (Zao-do)" และ "ประตูนิโอมง (Nio-mon)" 

Kinpusenji Temple

Picture courtesy of pixta

วิหารซาโอโด ซึ่งเป็นวิหารหลักของวัดคิมปุเซ็นจิถูกสร้างขึ้นราวปี 1592 เป็นสิ่งก่อสร้างจากไม้ขนาดใหญ่ มีความสูง 34 เมตร กว้างและยาว 36 เมตร เป็นอาคารที่มีความสง่างามด้วยลวดลายแกะสลักวิจิตรงดงามทั้งภายนอกและภายใน 

ภายในวิหารหลักมีพระประทานเป็นพระพุทธรูปเทพซาโอกงเก็ง (Zao Gongen) 3 องค์ซึ่งมีความสูงกว่า 7 เมตรประดิษฐานอยู่ ทั่วทั้งร่างที่เป็นสีฟ้างดงาม ผมสีแดงตั้งชี้ขึ้น และดวงตาสีทองเป็นประกาย ดูน่าเกรงขามมาก พระพุทธรูปของเทพเจ้าซาโอกงเก็งนั้นจะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้น

เมื่อครั้งที่" เอ็นโนะเกียวจะ" ผู้ก่อตั้งชูเก็นโดได้มาฝึกบำเพ็ญเพียรที่ภูเขาคิมปุเซ็น ขณะที่กำลังเจริญภาวนาอย่างแรงกล้าถึงพระพุทธก็รู้สึกได้ว่าเห็นภาพของเทพเจ้าซาโอกงเก็ง จึงยกย่องพระองค์ในฐานะ "ฮนซง (Honzon)"(*1) ของลัทธิชูเก็นโด

*1 : ฮนซง (Honzon) ... สิ่งเคารพหลักของศาสนา ความเชื่อ มักประดิษฐานอยู่ใจกลางของวัด

奈良の吉野山にたたずむ世界遺産「金峯山寺」で日本の信仰に触れよう

Picture courtesy of pixta

นอกจากตัววิหารแล้วประตูนิโอมงที่มีความสูง 2 ชั้นยังได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติด้วยเช่นกัน รูปปั้นเทพเจ้าคงโกริคิชิ (Kongo Rikishi) ความสูง 5 เมตรตั้งตระหง่านขนาบด้านซ้ายและขวาของประตู นับว่าเป็นรูปปั้นเทพคงโกริคิชิที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว

การสร้างประตูนิโอมงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกับเส้นทางแสวงบุญที่เชื่อมระหว่างโยชิโนะ (Yoshino) และคุมาโนะ (Kumano) จังหวัดวาคายามะ (Wakayama) ซึ่งเป็นศูนย์รวมความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณเช่นเดียวกัน ถ้ามุ่งหน้าจากคุมาโนะ (ใต้) จนถึงโยชิโนะ (เหนือ) จะมองเห็นด้านหน้าของวิหารซาโอโด แต่ถ้ามุ่งหน้าจากโยชิโนะ (เหนือ) สู่คุมาโนะ (ใต้) ก็จะมองเห็นด้านหน้าของประตูนิโอมง กล่าวกันว่าไม่ว่าจะเดินทางแบบใดผู้แสวงบุญก็จะมองเห็นด้านหน้าเสมอ

บริเวณทางเข้าสักการะมีเสาโทริอิที่มักพบตามศาลเจ้าญี่ปุ่นอยู่ด้วย แสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมระหว่างลัทธิชินโต ศาสนาพุทธ และลัทธิชูเก็นโดเข้าด้วยกัน ก่อนที่จะมีการแบ่งแยกลัทธิชินโตและศาสนาพุทธออกจากกันอย่างชัดเจนตามนโยบายของรัฐบาลสมัยเมจินั้นการผสมผสานหลายลัทธิความเชื่อและศาสนาเข้าด้วยกันถือเป็นเรื่องปกติในญี่ปุ่น

ภูเขาโยชิโนะที่ตั้งของวัดคิมปุเซ็นจิ สถานที่ชมซากุระชื่อดัง! 

奈良の吉野山にたたずむ世界遺産「金峯山寺」で日本の信仰に触れよう

Picture courtesy of pixta
ในช่วงฤดูใบไม้ผลิสถาปัตยกรรมที่ดูหนักแน่นและถือเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมอย่างวัดคิมปุเซ็นจิจะถูกแต่งแต้มสีสันงดงามด้วยดอกซากุระ ภูเขาโยชิโนะซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดคิมปุเซ็นจินั้นเป็นสถานที่ชมซากุระที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่โบราณ  

ระหว่างทางไปยังบริเวณวัดคิมปุเซ็นจิเราจะได้เพลิดเพลินกับภาพอันสวยงามของดอกซากุระที่บานสะพรั่งทั่วทั้งภูเขาเลยค่ะ 

ภูเขาโยชิโนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของจังหวัดนารา สองฝั่งถนนจากสถานีโยชิโนะ (Yoshino) ไปจนถึงยอดเขาเรียงรายไปด้วยร้านอาหารที่เราสามารถชิมอาหารท้องถิ่น หรือช้อปปิ้งขนมญี่ปุ่น ของที่ระลึกต่างๆ ซึ่งคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ ในละแวกใกล้เคียงยังมีจุดชมวิวที่สามารถชมความสวยงามของภูเขาโยชิโนะ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามอีกมากมาย ไม่ว่าจะมาเที่ยวฤดูกาลไหนก็ไม่ผิดหวังค่ะ

การเดินทางไปวัดคิมปุเซ็นจิ

จากโรปเวย์โยชิโนะโอมิเนะ (Yoshino Omine) "สถานีโยชิโนะยามะ (Yoshinoyama)" ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาทีถึงวัดคิมปุเซ็นจิ

จากสถานีโยชิโนะ (Yoshino) รถไฟคินเท็ตสึ (Kintetsu) เดินประมาณ 3 นาทีก็จะถึงโยชิโนะโรปเวย์ "สถานีเซ็มบงกุจิ (Senbonguchi)"  จากนั้นให้ขึ้นโรปเวย์ไปประมาณ 3 นาทีก็จะถึงสถานีโยชิโนะยามะ ค่าโดยสารเที่ยวเดียว 450 เยน (เด็ก 230 เยน) หรือไปและกลับราคา 800 เยน (เด็ก 400 เยน) 

การเดินทางจากเกียวโต

ถ้าเดินทางจากเกียวโตแนะนำให้ใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษแบบ Limited Express ของรถไฟคินเท็ตสึ (Kintetsu) จากสถานีเกียวโต (Kyoto) แล้วเปลี่ยนขบวนที่สถานีคาชิฮาระจิงกูมาเอะ (Kashiharajingumae) ไปลงที่สถานีโยชิโนะ ถ้าเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษจะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที ค่าโดยสาร 2,550 เยน 

การเดินทางจากนารา

ถ้าเดินทางมาจากนาราจำเป็นต้องเปลี่ยนขบวน 2 ครั้ง จากรถไฟสายคินเท็ตสึ (Kintetsu) สถานีนารา (Nara) ให้ขึ้นรถไฟเร็วแบบ Express ที่มุ่งหน้าไปโอซาก้านัมบะ (Osaka Namba) แล้วลงไปเปลี่ยนขบวนที่สถานียามาโตะไซไดจิ (Yamato Saidaiji) เป็นรถไฟแบบ Express ที่ไปยังสถานีคาชิฮาระจิงกูมาเอะ (Kashiharajingumae) หลังจากนั้นให้เปลี่ยนขบวนเป็นรถไฟ Express ที่ไปยังโยชิโนะ
หากใช้รถไฟ Express ราคาค่าโดยสาร 880 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาที แต่หากจากสถานียามาโตะไซไดจิเลือกใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษแบบ Limited Express จะรวมค่าโดยสารเป็น 1,750 เยน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที

การเดินทางจากโอซาก้า

ถ้าเดินทางมาจากโอซาก้าให้ขึ้นรถไฟ JR หรือคินเท็ตสึ (Kintetsu) ก็ได้ มาลงที่สถานีอาเบะโนะบาชิ (Abenobashi) จากนั้นให้ขึ้นรถไฟของคินเท็ตสึแบบ Express ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ก็จะถึงสถานีโยชิโนะ ราคาค่าโดยสาร 1,480 เยน

ถ้ามานาราต้องไม่พลาดวัดคิมปุเซ็นจิบนภูเขาโยชิโนะ

奈良の吉野山にたたずむ世界遺産「金峯山寺」で日本の信仰に触れよう

Picture courtesy of Kinpusenji Temple

สัมผัสกับโลกของความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นซึ่งมีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยศรัทธาได้ที่วัดคิมปุเซ็นจิซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 

ถ้าเดินทางมาที่นาราอย่าลืมแวะมาที่วัดคิมปุเซ็นจิ และภูเขาโยชิโนะแหล่งชมซากุระที่มีชื่อเสียงให้ได้นะคะ รับรองได้ว่าคุณจะได้สัมผัสกับความลึกซึ้งของวัฒนธรรมที่ยาวนานมากว่า 1,300 ปีผ่านความงดงามอันน่าทึ่งนี้ค่ะ

Kinpusenji

ดูแผนที่และข้อมูล
In cooperation with Kinpusenji Zaodo
Main image courtesy of pixta

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง