ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

กิฟุ (Gifu)

Intro

แนะนำการท่องเที่ยวเกี่ยวกับจังหวัด กิฟุ เช่น สถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่มีนักท่องเที่ยวรู้จักนอกจากคนท้องถิ่น หรืออาหารขึ้นชื่ออร่อยๆ,ประสบการณ์ที่หาได้ที่จังหวัด กิฟุเท่านั้น, สภาพอากาศและอุณหภูมิ,ที่พัก เป็นต้น