ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ศาลเจ้าอาซากุสะที่ตั้งอยู่ติดๆ กับวัดเซ็นโซจิที่หลายๆ คนอาจเดินผ่านเลยไป

ศาลเจ้าอาซากุสะที่ตั้งอยู่ติดๆ กับวัดเซ็นโซจิที่หลายๆ คนอาจเดินผ่านเลยไป

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย Hori Yuhei

โตเกียว (Tokyo) 2015.10.27 บทความที่ชอบ

ศาลเจ้าอาซากุสะกับวัดเซ็นโซจิต่างกันยังไง?

浅草神社 1

ศาลเจ้าอาซากุสะกับวัดเซ็นโซจิต่างกันยังไง?

浅草神社 2

เพื่อที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างศาลเจ้าอาซากุสะกับวัดเซ็นโซจิ คุณผู้อ่านควรรู้จักกับประวัติศาสตร์ของวัดเซ็นโซจิกันเสียก่อน โดยวัดนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 628 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่สองพี่น้องชาวประมงพบรูปปั้นพระพุทธเจ้าในแม่น้ำสึมิดะ และได้นำมาประดิษฐานที่ศาลเจ้าอาซากุสะในเวลาต่อไป ส่วนคนที่ระบุได้ว่ารูปปั้นดังกล่าวคือรูปปั้นของอะไรคือท่านนาคาโทโมะ ฮะจิโนะอะไต (ผู้รอบรู้ในยุคสมัยนั้น) ก็ได้รับการสักการะไปด้วย

กล่าวโดยสรุปคือศาลเจ้าอาซากุสะมีไว้เพื่อสักการะเทพเจ้า 3 องค์ ด้วยเหตุนี้เองศาลเจ้านี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “ซันจะซามะ (แปลว่า ศาลเจ้าของเทพเจ้า 3 องค์)” และจึงเรียกงานเทศกาลที่จัดที่ศาลเจ้านี้ว่า “ซันจะมัทสึริ (แปลว่า งานเทศกาลซันจะ)”

เรื่องที่คนนิยมมาขอพรกันที่ศาลเจ้าอาซากุสะ

ที่ศาลเจ้าอาซากุสะ ผู้คนมักจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เช่น ขอให้ครอบครัวของตนประสบพบเจอแต่ความสุข ขอให้ไม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ลงทุนในธุรกิจสำเร็จรุ่งเรือง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง และสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้สำเร็จ เป็นต้น

“ชินกังโจจุ” (หมายถึง เรื่องใด ๆ ก็ตามที่คุณอธิษฐานออกมาจากใจจะสมปรารถนา) ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำอธิษฐานที่จะสมดั่งปรารถนา ว่ากันว่าเกือบทุกคำอธิษฐานเป็นจริงเลยล่ะ

浅草神社 13

ตรงทางเข้าจะมีรูปปั้นคู่สามีภรรยาตัวโคมะอินะ (หัวเป็นสิงโต ตัวเป็นสุนัข) ตั้งอยู่ สถานที่แห่งนี้จึงยังเหมาะแก่การมาขอพรให้ชีวิตคู่ราบรื่นครับ

Next Pageในหน้าถัดไป เราจะมาแนะนำลักษณะเด่นของอาคารศาลเจ้าอาซากุสะกันค่ะ!
disable1 / 22

TOKYO Travel Guide

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง