เมืองมุราคามิ จังหวัดนีงาตะ: ทัวร์ชมตุ๊กตาฮินะในมาชิยะ พร้อมเพลิดเพลินกับกิจกรรม ที่เที่ยว และอาหารท้องถิ่น

สรุปข้อมูลค่าโดยสาร และ ตั๋วราคาพิเศษของรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด - ซันโย สำหรับเดินทางจากโตเกียวไปคันไซและคิวชู

บริการนี้รวมโฆษณาที่ได้รับการสนับสนุน
article thumbnail image

รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด-ซันโย ซึ่งสามารถเดินทางจากโตเกียวไปยัง โยโกฮาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า โกเบ ฮิโรชิม่า ฮากาตะ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น บทความนี้ ได้มีการสรุปข้อมูลของตารางค่าโดยสารและตั๋วโดยสารราคาพิเศษโดยการทำให้เข้าใจง

วันที่ปรับปรุงล่าสุด :

รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด - ซันโย ที่เชื่อมต่อจากโตเกียวไปยังเมืองหลักทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น อาทิเช่น โยโกฮาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า โกเบ ฮิโรชิม่า และฮากาตะ เป็นต้น

ถือเป็นการคมนาคมขนส่งที่สะดวกมาก แต่จากการที่มีเรื่องของราคาที่แตกต่างกันระหว่างตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่ง กับตั๋วแบบระบุที่นั่ง และเงื่อนไขในการใช้ตั๋วราคาพิเศษต่างๆ ก็เป็นอีกด้านที่ทำให้เกิดความยุ่งยากเล็กๆขึ้นมา ดังนั้นในครั้งนี้จึงได้มีการสรุปเป็นข้อมูลให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับเรื่องราคาตั๋วรถไฟชินคันเซ็น ณ ปัจจุบันเดือนสิงหาคม 2016 มาฝากกัน อย่าลืมนำไปใช้ประโยชน์กันนะครับ

ความแตกต่างระหว่างขบวนรถ โคดามะ ฮิคาริ และโนโซมิ

สรุปข้อมูลค่าโดยสาร และ ตั๋วราคาพิเศษของรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด - ซันโย สำหรับเดินทางจากโตเกียวไปคันไซและคิวชู

รถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด - ซันโย นั้นจะมีอยู่ 3 ขบวนคือขบวนรถโคดามะ ฮิคาริ และโนโซมิดังนั้นจะเริ่มอธิบายจากเรื่องนั้นก่อนเป็นอันดับแรก

ขบวนรถโนโซมิ

เป็นขบวนรถที่เร็วที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ขบวน แต่เนื่องจากจะไม่มีการจอดที่บางสถานี ดังนั้นต้องระวังในเรื่องนี้ด้วย โดยจะมีการจอดที่สถานีหลักๆคือ ชินโยโกฮาม่า นาโกย่า เกียวโต โอซาก้า โกเบ ฮิโรชิม่า และฮากาตะ เป็นต้น

ส่วนสถานีที่ไม่มีการจอดคือ โอดาวาระ อาตามิ ฮานามัทสึ ฮิเมจิ(บางส่วนของขบวนรถ) เป็นต้น

โดยจะใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีชินโอซาก้าประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง

ขบวนรถฮิคาริ

เร็วรองจากโนโซมิ จะจอดที่สถานีหลักๆคือ ชินโยโกฮาม่า นาโกย่า เกียวโต ชินโอซาก้า ชินโกเบ ฮิโรชิม่า และฮากาตะ เป็นต้น

บางส่วนของขบวนรถจะไม่มีการจอดที่สถานี โอดาวาระ อาตามิ และ ฮานามัทสึ

ใช้เวลาในการเดินทางจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีชินโอซาก้าประมาณ 3 ชั่วโมง

ขบวนรถโคดามะ

เป็นเพราะว่ามีการจอดทุกสถานี ทำให้เมื่อเปรียบเทียบกับทางขบวนรถโนโซมิและฮิคาริแล้ว ระยะเวลาในการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางจึงนานกว่า และเป็นขบวนรถที่มีตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่งมากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ขบวน ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีโตเกียวถึงสถานีชินโอซาก้าประมาณ 4 ชั่วโมง

ความแตกต่างเรื่องราคาค่าโดยสาร

ราคาค่าโดยสารของขบวนรถโนโซมิ, ฮิคาริ และโคดามะ ในส่วนของตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่งจะราคาเท่ากันทั้งหมด ราคารวมค่าธรรมเนียมอื่นๆ จากสถานีโตเกียวไปยังสถานีชินโอซาก้าอยู่ที่ 13,620 เยน

ส่วนราคาตั๋วแบบระบุที่นั่ง จะมีราคาแพงกว่าแบบไม่ระบุที่นั่ง จากสถานีโตเกียวไปยังสถานีชินโอซาก้าเหมือนกัน ขบวนรถโนโซมิซึ่งเร็วที่สุดราคาจะอยู่ที่ 14,450 เยน และฮิคาริกับโคดามะอยู่ที่ 14,140 เยน

ที่สำคัญตั๋วแบบไม่ระบุที่นั่งนั้น บางครั้งก็อาจจะแน่นหรืออาจจะไม่มีที่นั่งก็เป็นได้ ดังนั้นต้องระวังเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

จองตั๋วชินคันเซ็น : Voyagin>

ตั๋วโดยสารราคาพิเศษ

สรุปข้อมูลค่าโดยสาร และ ตั๋วราคาพิเศษของรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด - ซันโย สำหรับเดินทางจากโตเกียวไปคันไซและคิวชู

นอกจากนี้ นอกเหนือไปจากตั๋วโดยสารธรรมดาแล้วก็ยังมีตั๋วโดยสารราคาพิเศษอีกด้วย

ตั๋วโดยสาร Nozomi Hayatoku Round-trip ticket

ตั๋วโดยสาร Nozomi Hayatoku Round-trip ticket」คือตั๋วโดยสารราคาพิเศษที่สามารถใช้เดินทางในเขตพื้นที่โอคายาม่า~โตเกียว ตัวเมืองฮิโรชิม่า~โตเกียว และตัวเมืองฟุกุโอกะ~ตัวเมืองนาโกย่า (โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า ~โตเกียว ไม่สามารถใช้งานได้)

ตั๋วโดยสารไป-กลับแบบระบุที่นั่ง ซึ่งสามารถใช้งานได้ในช่วงระยะเวลา 7วัน นับจากวันที่เริ่มโดยสาร ตัวอย่างเช่น หลังจากที่มีการโดยสารรถไฟจากสถานีฮิโรชิม่าไปยังสถานีโตเกียวในวันที่ 10 มิถุนายน ก็จะสามารถใช้เดินทางกลับจากสถานีโตเกียวไปยังสถานีฮิโรชิม่าได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน และยังสามารถซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าได้ในระยะเวลา 21~7วันก่อนหน้ากำหนดการเดินทาง

ตั๋วโดยสาร Tokyo Round-trip super Hayatoku ticket

ตั๋วโดยสาร Tokyo Round-trip super Hayatoku ticket」คือตั๋วโดยสารราคาพิเศษที่สามารถใช้งานได้ในโอคายาม่า~ภายในเขตจังหวัดโตเกียว ภายในเมืองฮิโรชิม่า~เขตจังหวัดโตเกียว(โอซาก้า-เกียวโต-นาโกย่า~โตเกียว ไม่สามารถใช้งานได้)
โดยตั๋วโดยสารชนิดนี้ก็เป็นตั๋วไป-กลับแบบระบุที่นั่ง สามารถใช้งานได้ในระยะเวลา 3วัน นับจากวันที่เริ่มโดยสาร สามารถซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ในระยะเวลา 21~14วันก่อนหน้ากำหนดการเดินทาง มีการตั้งราคาค่าตั๋วไว้ถูกแทนที่ของการที่สามารถซื้อล่วงหน้าได้ในระยะเวลาที่สั้น

การซื้อตั๋วโดยสาร Tokyo Round-trip super Hayatoku ticket และตั๋วโดยสาร Nozomi Hayatoku Round-trip ticket สามารถซื้อได้ที่สำนักงานแนะนำและจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานี JR บริเวณจุดเริ่มต้นโดยสารขาออก และที่มิโดริโนะมาโดะกุฉิ (Ticket Office)

พุรัตโตะโคดามะ

พุรัตโตะโคดามะ」คือตั๋วโดยสารที่มีเงื่อนไขในการใช้งานรถไฟชินคันเซ็นสายโคดามะซึ่งมีราคาถูกกว่าค่าโดยสารรถไฟแบบปกติ (ตัวอย่างเช่น ไปยังสถานีชินโอซาก้าอยู่ที่ 10,300 เยน) และสามารถใช้บริการได้ระหว่างเขตตั้งแต่สถานีโตเกียวไปจนถึงสถานีชินโอซาก้า

จำเป็นจะต้องจองล่วงหน้าผ่านทางโฮมเพจของ JR Tokai Tours, ทางโทรศัพท์, ที่ร้านแต่ละสาขาของJR Tokai Toursและ JTB. สำหรับการจองตั๋ว ทางอินเตอร์เน็ตสามารถจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 เดือนจนถึง 5วันก่อนการเดินทาง ทางโทรศัพท์จองล่วงหน้าได้จนถึง 2วันก่อนการเดินทาง และถ้าเป็นการจองทางสาขาสามารถจองล่วงหน้าได้จนถึงวันก่อนหน้าที่จะเดินทาง และเนื่องจากมีโฮมเพจภาษาอังกฤษไว้บริการด้วย ดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้และมีความกังวลอยู่ ก็สามารถจองได้โดยไม่ต้องกังวลครับ

สำหรับรายละเอียดสามารถดูได้ที่HP JR Tokai Tours ภาษาอังกฤษ

สรุปข้อมูลราคาค่าโดยสาร

เปรียบเทียบราคาค่าโดยสารเหล่านี้โดยอ้างอิงการเดินทางจากสถานีโตเกียวไปยัง 8 สถานีคือ ชินโยโกฮาม่า นาโกย่า เกียวโต ชินโอซาก้า ชินโกเบ โอคายาม่า ฮิโรชิม่า และฮากาตะ ตั๋วโดยสารลดราคา Nozomi Hayatoku Round-trip ticket และตั๋วโดยสาร Tokyo Round-trip super Hayatoku ticket เป็นราคาสำหรับกรณีค่าโดยสารไป-กลับแค่ครึ่งเดียว โดยมีการแสดงสกุลเงินเป็นเงินเยน นอกจากนี้ ราคาค่าโดยสารก็เป็นราคาของช่วงเวลาปกติ นอกเหนือไปจากช่วงไฮซีซั่นและช่วงโลว์ซีซั่น

ค่าโดยสารแบบไม่ระบุที่นั่ง ค่าโดยสารแบบระบุที่นั่งสายฮิคาริและโคดามะ ค่าโดยสารแบบระบุที่นั่งสายโนโซมิ ตั๋วโดยสาร Nozomi Hayatoku Round-trip ticket ตั๋วโดยสาร Tokyo Round-trip super Hayatoku ticket พุรัตโตะโคดามะ
ชินโยโกฮาม่า 1,360 2,750 2,960
นาโกย่า 10,360 10,880 11,090 8,100
เกียวโต 13,080 13,600 13,910 10,100
ชินโอซาก้า 13,620 14,140 14,450 10,300
ชินโกเบ 14,160 14,680 15,100
โอคายาม่า 16,300 16,820 17,340 14,400 13,250
ฮิโรชิม่า 18,040 18,560 19,080 15,945 14,250
ฮากาตะ 21,810 22,330 22,950 17,485

ลองนำไปปรับใช้กับแผนการท่องเที่ยวของตัวเองแล้วใช้รถไฟชินคันเซ็นให้มีประสิทธิภาพกันดูนะครับ สามารถซื้อตั๋วรถไฟชินคันเซ็นได้จากต่างประเทศ โดยซื้อได้ที่Japan Rail Pass(กรุณาตรวจสอบคู่มือ)

จอง Japan Rail Pass พร้อมบริการส่งตั๋วถึงบ้านทางไปรษณีย์ KLOOK>สำหรับอ่านเพื่ออ้างอิง:
ว่าด้วยการซื้อตั๋วสําหรับรถไฟชินคันเซ็นที่ทั้งวิ่งเร็ว สะอาด แถมตรงต่อเวลา
แนะนำเส้นทาง! การเดินทางไปนาระ จากเกียวโต, โอซาก้า
เปรียบเทียบระยะเวลาและค่าเดินทางสำหรับการเดินทางจากโตเกียวไปโอซาก้า!
10 แหล่งท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับจากเกียวโตได้สบายๆ
แนะนำเส้นทาง! การเดินทางไปนาระ จากเกียวโต, โอซาก้า

Written by

I'm a writer on MATCHA. I'm interested in fashion,music,magazines,books,travel and people. Nice to meet you!

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ
นอกจากนี้ บทความอาจมีลิงก์โฆษณา โปรดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหรือจอง

อันดับ