ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19
Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

"ศาลเจ้าโอมิวะ" จังหวัดนาระ ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น นมัสการภูเขามิวะที่อยู่ของเทพเจ้า

แปลโดย Bouuzo

เขียนโดย Yumiko Delor

นารา (Nara) 2017.11.28 บทความที่ชอบ

"ศาลเจ้าโอมิวะ" หนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ในจังหวัดนาระ เป็นสถานที่นมัสการ "ภูเขาที่มีเทพเจ้าสถิตอยู่" ในภูเขามิวะ ที่ปรากฎในตำนานต่างๆ เป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีผู้นมสการเดินทางมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่น ลองไปเยือนสักครั้งดูไหม

ศาลเจ้าโอมิวะ คือ

【奈良県】神の宿る三輪山を崇める大神神社

ศาลเจ้าโอมิวะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นศาลเจ้าที่สร้างในรูปแบบที่มีมาแต่ญี่ปุ่นโบราณ ซึ่งไม่มีศาลเจ้าหลักที่ไว้ประดิษฐานชินเรหรือชินไต※1สำหรับนมัสการเทพเจ้า

นั่นเป็นเพราะที่นี่มีโอโมโนะนุราชิโนะโอคามิ ซึ่งเป็นเทพที่สิงอยู่ในภูเขามิวะที่อยู่ใกล้เคียง

ดังนั้น ผู้ที่จะเดินทางไปนมัสการยังศาลเจ้าโอมิวะ จะต้องไหว้ภูเขามิวะโดยผ่านมิทสึโทริอิที่อยู่ด้านในลึกสุดของศาลเจ้า

ภูเขามิวะไม่เพียงแต่เป็นที่สักการะบูชาในฐานะเทพเจ้าที่สร้างประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงเท่านั้น ยังเป็นที่เลื่อมใสในฐานะเทพเจ้าที่ช่วยคุ้มครองรักษาการดำเนินชีวิตทั่วไปอีกด้วย จึงทำให้มีผู้คนเดินทางมานมัสการมากมายจากทั่วประเทศญี่ปุ่น และเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงมาก

※1:ชินไต……วัตถุที่มีจิตวิญญาณของเทพเจ้าสถิตอยู่

Next Pageหน้าถัดไป จะขอแนะนำเกี่ยวกับวิหารใหญ่และพื้นที่ภายในวัด
disable1 / 22
เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง