ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

ขึ้นบันได 399 ขั้นไปยังโบสถ์ ไฮไลท์ของ "วัดฮาเสะเดระ" จังหวัดนาระ

ขึ้นบันได 399 ขั้นไปยังโบสถ์ ไฮไลท์ของ

แปลโดย Bouuzo

เขียนโดย Yumiko Delor

นารา (Nara) 2017.11.11 บทความที่ชอบ

ที่วัดฮาเสะเดระ มีสถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์และมีดอกไม้ในแต่ละฤดูกาลที่งดงาม จนได้รับการขนานนามว่า "ฮานะโนะมิเทระ" ลองไปสัมผัสช่วงเวลาที่เชื่องช้า ออกห่างจากชีวิตประจำวัน ในเขตวัดฮาเสะเดระที่จะช่วยชำระล้างจิตใจกันดูไหมคะ?

วัดฮาเสะเดระ คือ

長谷寺

 

วัดฮาเสะเดระที่อยู่ในเขตซากุระอิ จังหวัดนาระ ว่ากันว่าพระภิกษุสงฆ์ โดเมียวโชนินสร้างขึ้นเมื่อปี 686 ภายหลังจากนั้น โทะขุโดโชนิน ผู้เป็นสาวกของโดเมียวโชนินก็สร้างโบสถ์ขึ้น

ที่ฮนซง(※1)มีพระโพธิสัตว์กวนอิมสิบเอ็ดเศียรที่มีความสูงเกินกว่า 10 เมตรประดิษฐานอยู่

※1:ฮนซง……พระพุทธรูปที่เป็นเป้าหมายในการสักการะบูชาและมีความสำคัญมากที่สุดในวัด

Next Pageในหน้าถัดไป ขอแนะนำเส้นทางไปถึงโบสถ์และไฮไลท์ของวัดฮาเสะเดระ
disable1 / 22
เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง