ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

“วัดมุโรจิ” แสนงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติในจ.นารา

“วัดมุโรจิ” แสนงดงามกลมกลืนกับธรรมชาติในจ.นารา

แปลโดย Rose Rosarin

เขียนโดย Yumiko Delor

นารา (Nara) 2017.11.27 บทความที่ชอบ

“วัดมุโรจิ” แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ตีนเขายาวไปจนถึงตอนกลางของภูเขามุโรซังใกล้พรมแดนจ.นาราและจ.มิเอะ โดยเป็นวัดที่ตัวอาคารกลมกลืนไปกับธรรมชาติงดงามมาก ในครั้งนี้เราจะมาแนะนำวัดมุโรจิที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนกันค่ะ

วัดมุโรจิ (Murō-ji)

【奈良県】自然と調和した佇まいが美しい室生寺

“วัดมุโรจิ (Murō-ji)” แห่งนี้สร้างขึ้นบนภูเขามุโรซังในช่วงปลายสมัยนารา (ค.ศ. 710 - 794) แต่เดิมแล้วชาวญี่ปุ่นสักการะบูชาภูเขามุโรซังในฐานะที่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเทพแห่งน้ำ นอกจากนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เรื่องอำนาจรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยกันดีของเหล่าราชวงศ์อีกด้วย

เนื่องจากวัดมุโรจิตั้งอยู่บนหุบเขาลึก ทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของนิกายชินงอน (หนึ่งในนิกายของศาสนาพุทธ) ซึ่งว่ากันว่าแต่ก่อนพระคูไค (※1) ก็เคยมาเยือนเหมือนกัน

ภูเขาโคยะ ซึ่งเป็นโซฮอนซัง (※2) ของนิกายชินงอนนั้นแต่ก่อนเคยห้ามไม่ให้ผู้หญิงเข้ามาในอาณาเขตภูเขาอย่างเคร่งครัด แต่สำหรับวัดมุโรจินั้นนั้นอนุญาตให้ผู้หญิงเข้ามาได้ ดังนั้นจึงทำให้เป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “เนียวนินโคยะ

นอกจากนี้ วัดมุโรจิก็ยังมีชื่อเสียงเรื่องที่ยังคงมีพระพุทธรูปมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและสมบัติของชาติที่สร้างขึ้นใน สมัยเฮอัน หลงเหลือให้ได้ชมกันมากมายจนถึงปัจจุบันอีกด้วย ทำให้มีแฟน ๆ ผู้ชื่นชอบพระพุทธรูปเดินทางมาเยือนกันเพียบเลยทีเดียว

ในครั้งนี้เราจะพาเพื่อน ๆ มาชมบรรยากาศภายในวัดมุโรจิแห่งนี้กันค่ะ ^^

※1 : คูไค ……ศาสนาผู้ก่อตั้งนิกายชินงอน
※2 : โซฮอนซัง……วัดศูนย์กลางของนิกายต่าง ๆ ของศาสนาพุทธในญี่ปุ่น

disable1 / 22
เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง