ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

นิกโก้โทโชกู ในจังหวัดไซตามะ!? หนึ่งในสามโชเต็นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น "เมนุมะโชเด็นซัง"

นิกโก้โทโชกู ในจังหวัดไซตามะ!? หนึ่งในสามโชเต็นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
  • MATCHA
  • ไซตามะ (Saitama)Interest
  • นิกโก้โทโชกู ในจังหวัดไซตามะ!? หนึ่งในสามโชเต็นที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น "เมนุมะโชเด็นซัง"

แปลโดย Bouuzo

เขียนโดย Otsuji

ไซตามะ (Saitama) 2017.03.22 บทความที่ชอบ

เมนุมะโชเด็นซัง เป็นหนึ่งในสามวัดที่มีโชเต็นใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ถัดมาคือมัตสึจิยามะโชเต็น (เขตโตเกียว)และอิโคมะโชเต็น (จังหวัดนาระ) ด้วยการประดับตกแต่งที่เป็นประกายวาววับ จึงถูกขนานนามว่าไซตามะนิกโก้บทความนี้จะแนะนำเมนุมะโชเด็นซังให้ได้รู้จักกัน

เมนุมะโชเดนซังอยู่ในเขตคุมะกาเอะ จังหวัดไซตามะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงเพราะเป็นหนึ่งในสามวัดที่มีโชเตนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ได้แก่ มัตสึจิยามะโชเตน (เขตโตเกียว), อิโคมะโชเตน (จังหวัดนาระ)

โชเต็นหมายถึงเทพเจ้าองค์หนึ่งที่อยู่ในศาสนาพุทธ เป็นเทพเจ้าที่ปกป้องคุ้มครอง บ้างก็เรียกในอีกชื่อหนึ่งว่า คังงิเท็น วัดที่สักการะบูชาคังงิเท็นบางที่ก็เรียกว่าโชเต็น

ที่ที่ต้องไปเยือนแห่งแรกในเมนุมะโชเต็นซังก็คือ "คังงิอินเซเท็นโด" ศาลเจ้าหลักที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความหรูหราและสวยงาม ทำให้ระลึกถึงนิกโก้โทโชกูที่มีชื่อเสียงก้องโลก จึงถูกขนานนามว่า "ไซตามะนิกโก้" อีกทั้ง ยังมีชื่อเสียงในเรื่องการขอพรด้านความสัมพันธ์ ในครั้งนี้จะแนะนำไฮไลต์ของเมนุมะโชเต็นซังให้ได้รู้จักกัน

การเดินทางจากกรุงโตเกียว

เขตคุมะกาเอะ จังหวัดไซตามะ ที่เป็นที่ตั้งของเมนุมะโชเต็นซัง เดินทางจากโตเกียวง่าย และสะดวกในการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

จากสถานีโตเกียวจนถึงสถานีที่ใกล้ที่สุด สถานี JR คุมะกาเอะนั้น สามารถเดินทางได้โดย JRUeno Tokyo Line โดยไม่ต้องเปลี่ยนขบวนรถ ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 70 นาที ค่ารถไฟประมาณ 1,140 เยน อนึ่ง หากใช้บริการโจเอ็ทสึชินคันเซ็น จะสามารถเดินทางได้โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที (ราคาประมาณ 3,200 เยน)

จากสถานี JR คุมะกาเอะ เดินทางด้วยรถบัสก็สะดวกเช่นเดียวกัน ให้เลือกนั่งรถบัสอาซาฮิที่มุ่งไปสถานีโอตะ, เมนุมะโชเต็นซังมาเอะ หรือสถานีนิชิโคอิสุมิก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 25 นาที ก็จะถึงป้ายรถที่ใกล้เมนุมะโชเต็นซังที่สุดก็คือ "เมนุมะโชเต็นซังมาเอะ" เมื่อรถจากรถบัสแล้ว ก็จะเจอกับทางข้างหน้าที่จะพาเราเดินเข้าไปยังศาลเจ้า

ลอด 3 ประตูต่อเนื่องก่อนถึงตัวศาลเจ้า

妻沼聖天山 貴惣門

เมื่อเข้าไปด้านในแล้ว สิ่งแรกที่จะเห็นก็คือ ประตูใหญ่ที่เรียกว่าคิโซมง เนื่องจากรอบๆ เป็นย่านที่อยู่อาศัย ขนาดของประตูจึงหนาเพิ่มขึ้นมาอีกชั้น

妻沼聖天山 貴惣門 獅子・龍

หากมองจากที่ไกลๆ ความรู้สึกแรกที่ได้เห็น อาจจะดูห่ามๆ ไม่มีการขัดเกลาใดๆ แต่เมื่อได้มองใกล้ๆ แล้ว จะเห็นว่ามีการแกะสลักเป็นลวดลายของสิงโตและมังกร เป็นสถาปัตยกรรมที่สมกับเป็นวัดญี่ปุ่นที่มีความงดงามและความละเอียดอ่อน

妻沼聖天山 斎藤別当実盛

เมื่อลอดผ่านคิโซมงมาแล้ว จะเจอกับรูปปั้นอดีตนักรบทางด้านขวา นี่เป็นรูปปั้นไซโตเบ็ตโตซาเนะโมริที่เป็นตัวเอกการต่อสู้เก็นเป (ความวุ่นวายทางการเมืองขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วงหลังศตวรรษที่ 12) เค้าถือเป็นผู้บุกเบิกเมนุมะโชเต็นซัง และวิหารคังงิอินเซเท็นโด เริ่มมีการสัการะบูชาโชเต็นโดยไซโตเบ็ตโตซาเนะโมริในปี 1179

妻沼聖天山 四脚門

สิ่งที่จะได้เห็นถัดไปก็คือ ชิเคียะคุมง จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา ที่เมนุมะโชเต็นซังเคยเกิดอัคคีภัยบ่อยครั้ง ดังนั้นสิ่งก่อสร้างส่วนมากที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นส่วนที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ แม้กระนั้นก็ตาม ชิเคียะคุมงก็เป็นประตูที่เก่าแก่มากที่สุดในเขตวัดนี้ และยังคงสภาพเดิมเหมือน 400 ปีก่อน

妻沼聖天山 平和の塔

เมื่อลอดผ่านชิเคียะคุมง เดินต่อไปทางด้านขวาก็จะเจอกับสถูปแห่งสันติภาพ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เพลิดเพลินกับซากุระ และในช่วงใบไม้ร่วง เพลิดเพลินกับใบไม้เปลี่ยนสีได้ เป็นจุดที่สวยงามมาก

妻沼聖天山 仁王門

ที่นี่คือนิโอมง ทั้งซ้ายและขวา สามารถมองเห็นรูปปั้นคงโกริคิชิ(※1)ที่ทรงพลังอำนาจ

※1:คงโกริคิชิ……รูปปั้นที่มักตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าวัด มีสององค์ เป็นเทพคุ้มครองและป้องกันไม่ให้ศัตรูทางพระพุทธศาสนาเข้ามาในเขตวัด

คังงิอินเซเท็นโด สมบัติของแผ่นดิน

妻沼聖天山 国宝 歓喜院聖天堂

เมื่อผ่านประตูนิโอมงเข้าไปแล้ว จะเจอกับคังงิอินเซเท็นโด ซึ่งถูกฟื้นฟูใหม่หลายครั้ง เนื่องจากความเสียหายจากไฟไหม้ สิ่งก่อสร้างในปัจจุบันเสร็จสิ้นเมื่อปี 1760 จากตรงนี้หากจะเดินไปต่อ จะต้องเสียค่าเข้า 700 เยน อาสาสมัครท่องเที่ยวเมนุมะ "สมาคมอะอุง" จะช่วยเป็นไกด์ให้ตั้งแต่ช่วงเวลา 10 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา โดยพักช่วง 1 ชั่วโมง ทำให้เราเข้าใจสถานที่นี้ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น การพาทัวร์มีแค่ภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวเท่านั้น หากใครมีเพื่อนเป็นคนญี่ปุ่น ไปด้วยกันได้ก็อาจจะไม่เลว

埼玉日光!?日本三大聖天の一つ 「妻沼聖天山」

สนับสนุนรูปภาพโดย:เขตคุมะกาอิ

ที่นี่คือคังงิอินเซเท็นโดที่เป็นสมบัติของประเทศ เซเท็นโดใช้สำหรับประกอบพิธีที่เรียกว่า "กงเก็นสึคุริ" เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงและมีการแกะสลักอย่างงดงาม

หากพูดถึงสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงสำหรับพิธีกงเก็นสึคุริก็คือที่นิกโก้โทโชกู การแกะสลักของคังงิอินเซเท็นโดโดยอิชิฮาระ กินพาจิโร่ อาจารย์สอนแกะสลักที่เข้าร่วมการบูรณะนิกโก้โทโชกู จึงมีความสวยงามเหมือนนิกโก้โทโชกูเลยทีเดียว ต้องซ่อนจุดร่วมที่เหมือนกันเอาไว้สินะ

ถ้าที่นี่ถูกเรียกว่า "ไซตามะนิกโก้" ก็คงต้องพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเสียไม่ได้

ขอแนะนำส่วนนึงของลวดลายแกะสลักเหล่านั้น

妻沼聖天山 彫刻 囲碁

ผู้คนที่เล่นเกม อิโกะ เป็นเทพเจ้าหรือเปล่านะ

妻沼聖天山 彫刻 獅子舞 

เด็กๆ ที่กำลังเล่นเชิดสิงโต

妻沼聖天山 彫刻 相撲

และยังมีแกะสลักผู้คนที่กำลังเล่นซูโม่ด้วย

การแกะสลักแบบเจาะลึกลงไปนั้น ไม่ว่าจะเป็นลวดลายไหน ก็แสดงถึงความอ่อนโยน แค่มองดูก็ช่วยเยียวยาความรู้สึกได้ รอยแกะสลักเหล่านี้ทำมาจากไม้เพียงแผ่นเดียว ฝีมือชั้นสูงขนาดนี้เป็นที่น่าทึ่งมาก

สุดท้ายนี้

妻沼聖天山 彫刻 猿

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ลวดลายแกะสลักที่สวยงามยังมีอีกมากมาย ตัวศาลเจ้า และคังงิอินเซเท็นโดฟื้นฟูเสร็จในระยะเวลา 7 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2003 จนถึง 30 กันยายน 2010 เหมือนเกิดใหม่เป็นสีเข้มสดใสมากๆ ลองมาดื่มด่ำกับการตกแต่งที่สวยงามและหรูหราราวกับนิกโก้โทโชกูทีเขตคุมะกาเอะ จังหวัดไซตามะดูไหมคะ

Menuma Shodenzan Kangiin

ดูแผนที่และข้อมูล

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง