เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

【จังหวัดโคจิ】ปราสาทโคจิที่ยังหลงเหลือสภาพปราสาทที่งดงามจากยุคสมัยเอโดะ〜เค้าโครง, ไฮไลท์, วิธีการเดินทาง〜

【จังหวัดโคจิ】ปราสาทโคจิที่ยังหลงเหลือสภาพปราสาทที่งดงามจากยุคสมัยเอโดะ〜เค้าโครง, ไฮไลท์, วิธีการเดินทาง〜

แปลโดย Bouuzo

เขียนโดย Yaspon

โคจิ (Kochi) 2017.06.02 บทความที่ชอบ

ปราสาทโคจิเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตโคจิ จังหวัดโคจิ ภูมิภาคชิโคขุ เนื่องจากปราสาทยังหลงเหลือตัวประสาทและฮงมารุโกะเท็นที่สร้างในยุคสมัยเอโดะ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 100 ปราสาทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น จะขอแนะนำไฮไลท์และวิธีการเดินทางไปยังปราสาทโคจิ ปรา

ปราสาทโคจิ คือ

【編集中】【高知県】本丸が全て現存している唯一の城 南海の名城 「高知城」
【編集中】【高知県】本丸が全て現存している唯一の城 南海の名城 「高知城」

ปราสาทโคจิเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ในเขตโคจิ จังหวัดโคจิ ภูมิภาคชิโคขุ ก่อสร้างโดยยามะอุจิ คาสุโทโยะ ซามูไรที่ปกครองโคจิ เมื่อประมาณ 400 กว่าปีก่อน มีจุดโดดเด่นคือตัวปราสาท หรือเรียกว่า เท็นชุ(※1)ที่งดงาม และประตูกับรั้วที่หนาแน่นป้องกันการบุกรุกของข้าศึก บ้างก็เรียกว่า "ปราสาทที่เลื่องชื่อที่สุดนันไคโด(※2)" เนื่องจากปราสาทยังหลงเหลือตัวประสาทและฮงมารุโกะเท็น(※3)ที่สร้างมาตั้งแต่ยุคสมัยเอโดะ จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 100 ปราสาทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

ตัวปราสาทที่งดงามที่สร้างโดยยามะอุจิ คาสุโทโยะเคยได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ในช่วงปี 1727 และได้มีการบูรณะตัวปราสาทรูปร่างเดียวกะบที่คาสุโทโยะสร้างขึ้นมาอีกครั้งในปี 1749 หลังจากนั้น เมื่อข้ามผ่านวิกฤตภัยธรรมชาติ, กฎให้ละทิ้งปราสาท(※4)จากรัฐบาลเมจิ และสงครามโลกครั้งที่สองได้แล้วนั้น จึงมีการรักษาสภาพที่สร้างใหม่ จนได้รับการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทโชคดี"

จะขอแนะนำวิธีการเดินทาง และไฮไลท์ของปราสาทโคจิ ปราสาทที่เป็นสัญลักษณ์ของชิโคขุ

※1:ตัวปราสาท(เท็นชุ)……คือสิ่งก่อสร้างที่เป็นลักษณะเด่นของปราสาท เรียกว่าเทนชุคาขุ
※2:นันไคโด……ชื่อเรียกรวมของคาบสมุทรคิอิ, เกาะอะวะจิ และภูมิภาคชิโคขุ
※3:ฮงมารุโกะเท็น……เป็นแกนกลางที่ใช้แบ่งเขตในปราสาทของญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งก่อสร้างที่แยกเป็นตัวปราสาทกับที่อยู่อาศัยของเจ้าของปราสาท
※4:กฎละทิ้งปราสาท……กฎหมายที่รัฐบาลเมจิประกาศใช้ในปี 1873 บีบให้เทขายและรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง เช่น ปราสาทในแต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่น

ค่าเข้าชมและเวลาเปิดให้บริการของปราสาทโคจิ

ส่วนปราสาททั้งหมดที่เป็นสวนสาธารณะโคจิปล่อยให้เข้าโดยไม่มีค่าบริการ แต่ในส่วนของตัวปราสาท, ไคโตขุคัง, ประตูฮิกาชิทะมง, ประตูโรขะ จะต้องเสียค่าเข้าชม อายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป 420 เยน, ต่ำกว่า 18 ปี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เวลาเปิดให้บริการคือ 9:00~17:00 (เข้าชมได้ถึง 16:30)

วิธีการเดินทางไปยังปราสาทโคจิ

จากโตเกียวสามารถเดินทางได้โดยเครื่องบินและรถไฟ เราจะแนะนำระยะเวลาที่ใช้กับค่าเดินทางของแต่ละวิธีการ

อนึ่ง ค่าตั๋วเครื่องบินจะแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ซื้อและช่วงที่เดินทางไป ในข้อนี้อาจจำเป็นต้องใช้งบเกินกว่าจำนวนเงินที่ลงไว้

วิธีการเดินทางจากโตเกียวไปโคจิ

จากโตเกียว มีวิธีการเดินทางด้วยเครื่องบินและรถไฟชินคันเซ็น ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน จากสนามบินฮาเนดะไปยังสนามบินโคจิเรียวมะ เที่ยวบินตรงของสายการบิน JAL และ ANA มีให้บริการ 10 เที่ยวต่อหนึ่งวัน ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วง เที่ยวเดียวประมาณ 15,000〜20,000 เยน

ในกรณีที่เดินทางด้วยรถไฟชินคันเซ็น จากสถานี Tokyo ให้นั่งไปยังสถานี Okayama และจากสถานี Okayama ให้เปลี่ยนไปขึ้นรถ JR Limited express Minamikaze ขบวนที่มุ่งหน้าไปโคจิ และลงที่สถานี Kochi ระยะเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาเปลี่ยนรถไฟ) ค่าใช้จ่ายแบบไม่ระบุที่นั่ง อยู่ที่ 18,820 เยน

วิธีการเดินทางจากสนามบินโคจิ, สถานีโคจิไปยังปราสาทโคจิ

วิธีการเดินทางจากสนามบินโคจิ

จากสนามบินโคจิ ให้ใช้บริการรถบัสประจำทางจากสนามบินกันเถอะ จากจุดขึ้นรถบัสสนามบินโคจิเบอร์ 1 และจุดขึ้นรถบัสเบอร์ 2 ให้ขึ้นคันที่ไป "สถานีโคจิ"(for Kochi) หรือ "หน้าที่ว่าการจังหวัดโคจิ"(for KOuchikenchomae) และลงรถที่ป้ายสะพานฮะริมะยะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที ค่าใช้จ่าย 720 เยน จากป้ายรถเมล์จะใช้เวลาเดินไปยังปราสาทโคจิ 20 นาที

วิธีการเดินทางจากสถานีโคจิ

จากสถานีโคจิไปยังปราสาทโคจิ มีวิธีเดินหรือขึ้นรถบัส กรณีที่จะใช้บริการรถบัส ให้ขึ้นสายที่ไป Tosa-den kōtsū・Yoshino Line・for Yoshino และลงที่หน้าปราสาทโคจิ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 นาที ค่าใช้จ่าย 200 เยน กรณีที่จะเดินไป จากสถานีใช้เวลา 25 นาที

Next Pageในหน้าถัดไป เราจะมาแนะนำไฮไลท์ปราสาทโคจิกันค่ะ
disable1 / 22
เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง