Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น "ศาลเจ้าอินาริ" คืออะไร?

เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น
  • MATCHA
  • Interest
  • เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น "ศาลเจ้าอินาริ" คืออะไร?

เกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น "ศาลเจ้าอินาริ" คืออะไร?

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย MATCHA

2018.07.13 บทความที่ชอบ

มารู้จักกับ"เทพอินาริ" และ "ศาลเจ้าอินาริ" กัน อินาริเป็นเทพอะไร มีอำนาจศักดิสิทธิ์ทางไหน ทำไมถึงต้องมีจิ้งจอก แล้วทำไมซูชิห่อเต้าหู้ทอดถึงต้องเรียกว่าอินาริซูชิ?

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย MATCHA

ศาลเจ้าอินาริ คืออะไร

ตั้งแต่สมัยโบราณ ญี่ปุ่นเป็นประเทศกสิกรรมที่ให้ความสำคัญกับการปลูกข้าว
โดยมีความเชื่อว่าในรวงข้าวจะมีเทพเจ้าสถิตอยู่จึงมีการทำพิธีกราบไหว้บูชา จนกลายมาเป็นศาลเจ้าอินาริ (Inari Shrine) ที่สถิตของเทพเจ้าแห่งพืชพรรณธัญญาหาร อุคาโนมิทามาโนะคามิ (Ukanomitama no Kami)

จากศาลเจ้าทั้งหลายทั่วประเทศ ศาลเจ้าอินารินั้นถือว่ามีจำนวนเยอะมากเป็นพิเศษ รวมกว่า 32,000 ศาล และเป็นสิ่งใกล้ตัวที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันสำหรับคนญี่ปุ่น มีการเรียกเทพเจ้าด้วยความรู้สึกคุ้นเคยอย่าง โออินาริซัง (Oinari-san) หรือ โอคิตสึเนะซัง (Okitsune-san) ที่แปลว่าจิ้งจอก

ความเกี่ยวข้องระหว่างศาลเจ้าอินาริกับสุนัขจิ้งจอก

ginza_shrine_20150920i

จากบทความ "Toyoiwa Inari Shrine - A Hidden Shrine in Ginza"

เหตุผลที่ศาลเจ้าอินาริถูกเรียกว่าโอคิตสึเนะซัง เพราะในสมัยก่อนนั้นคิตสึเนะ หรือก็คือสุนัขจิ้งจอก จะโผล่มาให้เห็นตามบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ชาวบ้านจึงคิดกันว่าสุนัขจิ้งจอกต้องเป็นผู้รับใช้ของเทพเจ้าอุคาโนมิทามาโนะคามิแน่ๆ บ้างก็ว่าเพราะสุนัขจิ้งจอกมาจับหนูที่คอยกัดกินทำลายพืชพรรณ จึงเป็นการแสดงความขอบคุณ
ถึงสุนัขจิ้งจอกจะไม่ใช่เทพเจ้า แต่ภายในศาลเจ้าก็มักมีรูปปั้นสุนัขจิ้งจอกวางไว้ จึงเรียกว่าเป็นตัวตนที่ใกล้ชิดเทพเจ้าเลย

main_130610-053

จากบทความ "Good Cook Recipe: "Hiyashi kitsune udon""

ในสมัยก่อนเชื่อกันว่าสุนัขจิ้งจอกจะชอบทานอาบูระอาเกะ (Abura-age : เต้าหู้ฝานแผ่นบางๆ ทอดด้วยน้ำมัน) จึงมักมีคนนำอาบูระอาเกะมาถวายสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าอินาริ จึงเป็นที่มาของการเรียก ซูชิที่ห่อด้วยอาบูระอาเกะว่า อินาริซูชิ (Inari sushi) ส่วนอุด้งที่ใส่อาบูระอาเกะก็เรียกว่า คิตสึเนะอุด้ง (Kitsune udon)

สัมผัสโลกราวกับต่างมิติที่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชะ (Fushimi Inari Taisha)

th_th_IMGP7165

จากบทความ "เซมเบ้หน้าหมาจิ้งจอกที่ร้านเก่าแก่ "โฮเกียวคุโด" ของอร่อยหลากหลายใกล้ศาลเจ้าเกียวโตฟูชิมิอินาริ"

ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชะ (Fushimi Inari Taisha) อยู่ที่ตำบลฟูชิมิ ในเมืองเกียวโต ถือเป็นศูนย์กลางของศาลเจ้าอินาริทั่วประเทศ มีผู้คนมาสักการะมากมายในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม สำหรับชาวต่างชาติมักจะมาชมความงามของเซ็มบงโทริอิ (Senbon Torii : เสาโทริอิพันต้น) เสาโทริอิสีชาดที่เรียงตัวทอดยาวกว่า 4 กิโลเมตรตามแนวเชิงเขาอินาริ ที่ต่างบอกว่าสวยงามและดูขลังมาก

ในทุกปีระหว่างวันอาทิตย์ที่ใกล้วันที่ 20 เมษายนที่สุด จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม จะมีงานเทศกาลอินาริ (Inari Matsuri) งานเทศกาลแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดของศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ไทชะ ผู้ชายจำนวนมากจะมาร่วมกันแบกศาลเกี้ยวมิโคชิอันแสนสวยงาม 5 หลัง ที่ว่ากันว่าใหญ่และหนักที่สุดในญี่ปุ่นแห่ไปตามทาง เป็นที่น่าประทับใจและน่าไปชมอย่างมาก

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง