ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

เที่ยว "เกาะโคสุชิมะ" เกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ผ่าน Street View

เที่ยว

แปลโดย Bouuzo

เขียนโดย LIFE STYLE, Inc.

โตเกียว (Tokyo) 2017.06.10 บทความที่ชอบ

เกาะโคสุชิมะในกรุงโตเกียว หนึ่งในเกาะใหญ่อิสุ เป็นเกาะที่มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างทั้งตั้งแคมป์, ตกปลา, บาร์บีคิว, ดำน้ำ และปีนเขา เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติงดงามและอุดมสมบูรณ์มาก ไปเที่ยวแบบพอดีๆ เพื่อรีเซ็ตหัวใจ และผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าที่เกาะโคสุชิมะก

เกาะโคสุชิมะตั้งอยู่เกือบกึ่งกลางเกาะอิสุ เป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่สุดเขตตะวันตกของญี่ปุ่น ห่างจากใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 180 กิโลเมตร แต่เป็นเกาะที่อุดมไปด้วยธรรมชาติและสังกัดอยู่ในกรุงโตเกียว ในครั้งนี้ เราจะใช้ Street View ของ Google พาไปชมทิวทัศน์ทั้งภูเขาและทะเลของเกาะโคสุชิมะที่เต็มไปด้วยธรรมชาติกัน

เพลิดเพลินกับธรรมชาติของภูเขามากมายที่ "เทนโจซัง"

"เทนโจซัง" เป็นภูเขาเล็กๆ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 572 เมตร แต่เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเกาะโคสุชิมะ เราจึงสามารถมองเห็นทะเลและหมู่บ้านรอบๆ ได้ อีกทั้ง เทนโจซังมีอีกหลายหน้า การปีนขึ้นมาจากคนละทาง จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

วิวตอนที่ปีนขึ้นจาก "ทางปีนเขาชิราชิมะ" ที่นี่มีต้นไม้เติบโตอย่างหนาแน่นราวกับผืนป่าอันกว้างใหญ่ ในระหว่างที่กำลังปีนเขานั้น สามารถเพลิดเพลินกับต้นไม้ หญ้าและดอกไม้นานาพรรณได้

"ทางปีนเขาคุโระชิมะ" เมื่อกลับมาดูที่ด้านนี้ กลับให้วิวทิวทัศน์ดังทะเลทราย ผืนทรายที่กว้างใหญ่เต็มหน้าเรียกว่า "โอโมเทะสะบาขุ" เคยถูกเผาไหม้ด้วยลาวาในอดีต จากการที่ถูกลมทะเลพัดผ่านเป็นประจำ จึงทำให้ต้นไม้สูงเหล่านี้เติบโตขึ้นมาไม่ได้ ทางที่จะพามาถึงจุดนี้เป็นทางที่ค่อนข้างลาดชัน แต่มีวิวที่งดงามของทะเลและเกาะ

บนยอดเขาเป็นเหมือนจุดชมวิวที่สามารถชมความงดงามที่ธรรมชาติสรรค์สร้างได้รอบทิศ ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ว่ากันว่ามองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วย ลมที่พัดมาท่ามกลางแดดร้อนทำให้รู้สึกใจเย็น ความเหนื่อยล้าจากการปีนเขาก็เหมือนถุกพัดปลิวหายไป

ถ้าดูเผินๆ อาจจะเหมือนเป็นวิวที่ไม่มีอะไร ที่นี่เมื่อฝนตก น้ำก็จะสะสมเรื่อยๆ จนเกิดเป็นแอ่งน้ำรูปหัวใจที่เรียกว่า "ฟุโดจิ" เกาะเล็กๆ ที่อยู่ถัดไปจากสะพาน มีเทพเจ้าที่ชื่อว่า "เทพเจ้าริวจืน" ประดิษฐานอยู่

disable1 / 22

TOKYO Travel Guide

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง