ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วิธีและสิ่งที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (ยูโจะ)

วิธีและสิ่งที่จำเป็นในการเปิดบัญชีธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (ยูโจะ)

แปลโดย Kogetsu

เขียนโดย 吳胖達

2021.01.06 บทความที่ชอบ

เมื่อต้องมาอยู่ในญี่ปุ่น สิ่งแรกๆ ที่ควรทำเลยก็คือการเปิดบัญชีธนาคาร มาดูวิธีการเปิดบัญชีของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (ยูโจะ) สำหรับชาวต่างชาติกัน บทความนี้จะแนะนำวิธีเปิด สิ่งที่จำเป็นต้องมี พร้อมรูปประกอบให้เข้าใจง่าย

วิธีเปิดบัญชีธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น (ยูโจะ)

ゆうちょ口座を開設しよう!必要なもの・方法などまとめ

Photo by Pixta
เมื่อมาถึงญี่ปุ่นในฐานะผู้อยู่อาศัย ไม่ใช่นักท่องเที่ยว สิ่งหนึ่งที่ต้องรีบทำเลยตั้งแต่มาถึงก็คือการเปิดบัญชีธนาคาร จะให้เอาเงินที่พกมาไปซุกไว้ใต้หมอนหรือเก็บในตู้เย็นก็คงไม่ได้นะคะ

นอกจากนี้ในญี่ปุ่นการชำระเงินค่าสาธารณูปโภคต่างๆ และเงินเดือนมักจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทั้งนั้น ในครั้งนี้บรรณาธิการชาวไต้หวันของ MATCHA จึงขอมาอธิบายวิธีเปิดบัญชีธนาคารของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่นหรือที่เรียกกันว่า "ยูโจะ" ค่ะ ท่านใดที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นขอแนะนำให้อ่านเอาไว้เลยนะ

ธนาคารยูโจะ (Yuucho) เป็นบริษัทลูกของบริษัทไปรษณีย์ญี่ปุ่น (NIppon Yuusei หรือ Japan Post Holdings Co.,Ltd.) ให้บริการด้านการเงินทั้งฝากเงินและการธนาคาร ด้วยเหตุนี้ตามที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศญี่ปุ่นจึงมักมีที่ทำการของธนาคารยูโจะอยู่ด้วย ซึ่งตอนนี้รวมแล้วมีถึง 234 สาขาเลยทีเดียว

วิธีการเปิดบัญชี

เอาล่ะค่ะ เรามาดูวิธีการเปิดบัญชียูโจะกันดีกว่า

หาธนาคารยูโจะสาขาใกล้บ้าน

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明

ไม่ใช่ว่าที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาจะมีที่เคานเตอร์ของธนาคารยูโจะอยู่ด้วย แนะนำให้ตรวจสอบสาขาที่ทำการของยูโจะและเวลาทำการผ่านเว็บไซต์ธนาคารยูโจะ (ภาษาญี่ปุ่น) เอาไว้ โดยส่วนใหญ่ไปรษณีย์มกเปิดทำการจนถึง 17:00 แต่เคานเตอร์ของธนาคารยูโจะมักเปิดถึงราว 16:00

เมื่อไปถึงเคานเตอร์แล้ว ให้บอกพนักงานว่าอยากเปิดบัญชี (口座を作りたい - Kouza wo Tsukuritai)

สิ่งจำเป็นที่ต้องมีในการเปิดบัญชี : พาสปอร์ต อินคัง ทะเบียนบ้าน

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明

ในการเปิดบัญชีธนาคารนั้นจำเป็นต้องใช้เอกสารทั้งพาสปอร์ต อินคัง (ตราประทับชื่อ) และบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (ไซริวการ์ด)

เมื่อได้รับใบคำร้องขอเปิดบัญชีจากพนักงาน ให้กรอกชื่อที่อยู่และอื่นๆ ลงไป ในหัวข้อถัดไปเราจะอธฺิบายเรื่องวิธีเขียนค่ะ หรือจะดูวิธีการเพิ่มเติมในภาษาต่างชาติซึ่งมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของธนาคารยูโจะได้ด้วย

วิธีกรอกใบคำร้องขอเปิดบัญชี

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明

ใบคำร้องจะมีหน้าตาแบบในรูปด้านบนนี้ มาดูคำอธิบายทีละข้อกันค่ะ

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย คำอธิบาย
おところ ที่อยู่ กรอกที่อยู่
おなまえ ชื่อนามสกุล กรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษและกรอกเป็นคาตาคานะในช่อง "フリガナ (ฟุริงานะ)"
生年月日 วันเดือนปีเกิด จำเป็นต้องกรอกเป็นปีแบบญี่ปุ่น
金額 จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินที่จะใช้เปิดบัญชี
カードの種類 ประเภทการ์ด เลือกประเภทของการ์ดที่จะสมัคร

รายละเอียดบัญชียังมีดังต่อไปนี้

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย คำอธิบาย
口座の種類 ประเภทบัญชี เลือกระหว่างบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา (普通) หรือบัญชีเพื่อการเก็บเงิน (貯蓄)
ボランティア เงินบริจาคให้อาสาสมัคร สามารถเลือกบริจาคเงิน 20% จากดอกเบี้ยได้
オートスウィング基準額 จำนวนเงินมาตรฐานของความผันผวนอัตโนมัติ หมายถึงจำนวนเงินสูงสุดท่มีได้ในบัญชี หากมีมากกว่านี้เงินจะถูกโอนไปอยู่ในบัญชีประเภทที่ไม่มีดอกเบี้ย
キャッシュサービス利用方法 วิธีการใช้เงินสด เลือกได้ระหว่างใช้บัตรอย่างเดียว หรือใช้ทั้งบัตรและสมุดเงินฝาก
デビットカード機能 บัตรเดบิต เลือกว่าจะใช้บริการบัตรเดบิตหรือไม่

บัญชีธนาคารนั้น หากเป็นแบบบัญชีออมทรัพย์ธรรมดา (普通) จะสามารถนำเงินเข้าออกได้ตามปกติและได้รับดอกเบี้ย เป็นบัญชีธรรมดาที่สุด ส่วนบัญชีแบบบัญชีเพื่อการเก็บเงิน (貯蓄) มีลักษณะคล้ายบัญชีออมทรัพย์ธรรม แต่หากมีเงินฝากมากกว่า 100,000 เยน จะได้รับดอกเบี้ยมากกว่า

ส่วนช่องเงินบริจาคให้อาสาสมัคร (ボランティア ) สามารถเลือกได้ว่าจะบริจาคเงินให้กับหน่วยงานระหว่างประเทศทั่วไป (国際協力 - 全般) หรือหน่วยงานระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (国際協力 - 環境) สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์จะบริจาคสามารถเลือกไม่บริจาค (申し込まない) ได้

ธนาคารยูโจะมีระบบจำกัดจำนวนเงินมาตรฐานของความผันผวนอัตโนมัติ (オートスウィング) ที่จะย้ายเงินที่เกินจำนวนที่กำหนดไปอยู่ในบัญชีไม่มีดอกเบี้ย โดยสามารถกำหนดได้สูงสุดที่ 13,000,000 เยน หากไม่ต้องกำารกำหนดสามารถใส่ 0 ลงไปได้
สิ่งนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นมาเพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรมระหว่างธนาคารยูโจะกับธนาคารอื่นๆ เนื่องจากธนาคารยูโจะเคยเป็นกิจการของรัฐก่อนเปลี่ยนมาเป็นรัฐวิสาหกิจจึงมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าธนาคารอื่น

สมุดบัญชีเงินฝากและบัตร ATM

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明

เมื่อเปิดบัญชีกับยูโจะเสร็จแล้วเราจะได้รับสมุดบัญชีเงินฝากเลย (หากเลือกรับสมุด) สำหรับคนที่เลือก "วิธีการใช้เงินสด" ว่าต้องการใช้ทั้งสมุดบัญชีและบัตร เราจะสามารถใช้สมุดบัญชีในการฝากถอนเงินได้ด้วย

輕鬆展開新生活!超詳細日本郵局開戶說明

ส่วนบัตร ATM จะใช้เวลา 1-2 สัปดาห์โดยจะส่งมาถึงบ้านและจะต้องมีผู้รับ ไม่หยอดใส่ตู้ไปรษณีย์ หากไม่มีคนรับจะได้ใบแจ้งไม่ผู้รับของเพื่อนัดหมายวันส่งของใหม่ สามารถนัดหมายออนไลน์ได้ด้วย

มาเปิดบัญชีกัน!

หากใครต้องมาเริ่มชีวิตที่ญี่ปุ่นโดยที่ภาษาญี่ปุ่นยังไม่แข็งมาก เราแนะนำให้เซฟหรือบุ๊คมาร์คบทความนี้เอาไว้ เพื่อจะใช้เปิดดูระหว่างไปเปิดบัญชีที่เคานเตอร์ของธนาคารเลยค่ะ

การสมัครเปิดบัญชีของยูโจะนั้นสามารถขอเอกสารมาเขียนที่บ้านแล้วค่อยไปยื่นวันหลังได้ด้วย
ชาวต่างชาติจำนวนมากก็เปิดบัญชีของธนาคารยูโจะได้ ขอให้ไม่ต้องกังวล เตรียมตัวให้พร้อม แล้วไปเปิดบัญชีกันเลย!

Main image by Pixta

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง