ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สารานุกรมคำญี่ปุ่น “สิงโตสุนัข(โคะมะอินุ)”

สารานุกรมคำญี่ปุ่น “สิงโตสุนัข(โคะมะอินุ)”

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย Mako Hayashi

2015.10.17 บทความที่ชอบ

สิงโตสุนัข(โคะมะอินุ) นั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการ เป็น “ทูตของเทพเจ้า” ที่ปกป้องเทพเจ้า ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว มันเป็นเหมือนสิงโตและสุนัข ที่ด้านข้างทางเข้าออกหรือหน้าศาลหลักของศาลเจ้าหรือวัดนั้น จะมีรูปปั้นสิงโตสุนัขอยู่ด้านซ้ายและขวา 2 ตัว ส่วนมากจะถูก

th_IMG_8989

สิงโตสุนัข(โคะมะอินุ) นั้นเป็นสัตว์ในจินตนาการ เป็น “ทูตของเทพเจ้า” ที่ปกป้องเทพเจ้า ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว มันเป็นเหมือนสิงโตและสุนัข ที่ด้านข้างทางเข้าออกหรือหน้าศาลหลักของศาลเจ้าหรือวัดนั้น จะมีรูปปั้นสิงโตสุนัขอยู่ด้านซ้ายและขวา 2 ตัว ส่วนมากจะถูกวางอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน

ต้นกำเนิดของสิงโตสุนัขนั้นยังลึกลับ มีความเชื่อกันว่า มันอาจมีความสัมพันธ์กับเซอร์เบอรัสและสฟิงซ์ของตำนานเทพเจ้ากรีก นอกจากนี้ในโอกินาว่า มีสัตว์ในจินตนาการที่เรียกว่า "ชีซ่า" ที่คล้าย
กันมากอยู่ด้วย

ให้ความสนใจกับความแตกต่างข้างซ้ายและขวากัน

吽形の狛犬
阿形の狛犬

โดยทั่วไปแล้ว ปากของสิงโตสุนัขข้างขวาจะเปิดอยู่ และด้านซ้ายปากจะปิดอยู่ ตัวที่ปากเปิดอยู่นั้นเรียกว่า “อะเกียว” ตัวที่ปิดปากอยู่นั้นเรียกว่า “อุนเกียว”

สิงโตและสิงโตสุนัขนั้น ประเทศจีนและประเทศเกาหลีใต้นั้นก็มีของในลักษณะเหมือนกัน รูปแบบ อะและอุน เป็นลักษณะพิเศษที่พบมากในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่เชื่อว่าได้สะท้อนให้เห็นมุมมองในศาสนาพุทธของประเทศญี่ปุ่น

กวางและกระต่าย !?เป็นพวกเดียวกับพวกสิงโตสุนัข

狛うさぎ

ถ้าจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับสิงโตสุนัขแล้ว การออกแบบนั้นมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับศาลเจ้านั้น ในนั้นยังมีรูปปั้นสิงโตสุนัขให้นมลูกด้วย การที่ให้ความสนใจกับการออกแบบของสิงโตสุนัขนั้น ก็เป็นความเพลิดเพลินกับศาลเจ้าอีกอย่างหนึ่งด้วยนะ

นอกจากนี้ สิงโตสุนัขนั้น ยังมีเพื่อนที่เป็นสัตว์อื่นด้วย จะมีรูปปั้นหมาจิ้งจอกและกระต่าย,เสือและกวาง ถูกวางในศาลเจ้าด้วย เหล่านี้ถูกเรียกว่า “สิงโตหมาจิ้งจอก(โคะมะกิซึเนะ)”และ “สิงโตเสือ(โคะมะโทะระ)” ฯลฯ

ยกตัวอย่างเช่น สิ่งที่ปกป้องเทพเจ้าอินะริ(อินะริกะมิ) คือหมาจิ้งจอก, บิจะมนเท็นคือเสือ, เบ็นไซเท็นคืองู หากถูกกล่าวว่า “เพราะศาลเจ้านี้มีสิงโตหมาจิ้งจอก จึงมีบิชะมนเท็นประดิษฐานอยู่ ซินะ” และศาลเจ้านี้ก็จะกลายเป็นศาลเจ้าชั้นสูงไป โปรดพยายามจำความหมายทั้งหมดด้วยนะ

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง