ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

สำหรับท่านที่อยากไปศาลเจ้าและวัดต่างๆ 3เรื่องที่ควรใส่ใจในการท่องเที่ยวเกียวโต

สำหรับท่านที่อยากไปศาลเจ้าและวัดต่างๆ 3เรื่องที่ควรใส่ใจในการท่องเที่ยวเกียวโต

แปลโดย MATCHA TH

เขียนโดย Keishi Kawakami

เกียวโต (Kyoto) 2015.05.03 บทความที่ชอบ

ในการท่องเที่ยวเกียวโต เรื่องที่อยากให้ใส่ใจคือ เข้าใจในเส้นทางการเดินทางการรู้ว่าจะไปที่ไหนและลำดับอย่างไรสำคัญมาก

สิ่งสำคัญในการท่องเที่ยวที่เมืองเกียวโต?

ในการท่องเที่ยวเกียวโต เรื่องที่อยากให้ใส่ใจคือ เข้าใจในเส้นทางการเดินทาง การรู้ว่าจะไปที่ไหนและ
ลำดับอย่างไรสำคัญมาก ตัวอย่างเช่นถ้าเลือกเส้นทาง「ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ→วัดคินคาคุจิ(วัดทอง) →
วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) →อาราชิยาม่า」ก็จะทำให้เดินทางลำบาก ถ้าลองดูแผนที่ท่องเที่ยวเกียวโตก็จะเข้าใจ
เส้นทางดังกล่าวจะต้องไปกลับในเมืองหลายรอบ การข้ามไปมาที่นั่นที่นี่ในเมืองเกียวโตเช่นนี้
จะทำให้เสียทั้งเวลาและเงินไปอย่างไม่มีประโยชน์ เป็นการสิ้นเปลืองเป็นอย่างมาก

ถ้าอย่างนั้นจะทำอย่างไร ให้สามารถไปทั่วเกียวโตได้ดั่งใจโดยไม่สิ้นเปลือง
ขอเสนอเรื่องที่ควรใส่ใจในการท่องเที่ยวเกียวโต3อย่าง ดังนี้

เรื่องที่ 1 เดินทางตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

302

จริงๆแล้วศาลเจ้าและวัดที่มีชื่อเสียงของเกียวโตเรียงกันล้อมรอบเมืองเกียวโตเป็นวงกลม
บริเวณศูนย์กลางของตัวเมืองมีสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียงหลายแห่งเช่นพระราชวังหรือ
ปราสาทนิโจ ในกรณีที่อยากไปให้ได้มากที่สุด ก็ควรจะไปตามเส้นทางที่วนรอบวงกลมที่ว่านี้จะดีกว่า
ยกตัวอย่างเช่น
ถ้าเป็นเส้นทางตามเข็มนาฬิกาที่วนรอบโดยมีพระราชวังเกียวโตเป็นศูนย์กลางก็จะเป็นดังนี้

  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ→วัดคิโยะมิซุ →ศาลเจ้ายาซากะ →วัดจิออนอิน →วัดนันเซ็นจิ
    →ศาลเจ้าเฮอัง →วัดกินคะคุจิ(วัดเงิน) เป็นต้น

ถ้าเป็นเส้นทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะเป็นดังนี้

  • วัดโทจิ→วัดเท็นริวจิ →อาราชิยาม่า →ป่าไผ่ซากาโนะ→วัดนินนาจิ →วัดเรียวอัง
    →วัดคินคาคุจิ(วัดทอง) →ศาลเจ้าชิโมกาโมะที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

พื้นที่บริเวณป่าไผ่ซากาโนะและอาราชิยาม่าอยากจะใช้เวลามากกว่าครึ่งวัน มีวัดและศาลเจ้าที่มีจุดที่น่าชม
เป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากอยู่บริเวณด้านซ้ายของเกียวโตจึงใส่ลงไปในเส้นทางทวนเข็มนาฬิกา

ถ้าจะไป「ปราสาทนิโจ」หรือ「โทเอะ เกียวโต สตูดิโอปาร์ค」ที่อยู่ในเขตเมืองวนซ้ายจากตรงจุดนี้น่าจะดีกว่าก็ได้

เรื่องที่ 2 เข้าใจระบบขนส่งเป็นอย่างดีหรือไม่

ระบบขนส่งที่ใช้เดินทางในเกียวโต หลักๆมี 3 แบบคือ รถไฟ รถบัส และแท็กซี่ บางที่อาจจะไปได้
โดยใช้บริการรถไฟเท่านั้นหรือบางที่อาจต้องไปโดยรถบัสหรือแท็กซี่ขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทาง
ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจก่อนว่าควรจะใช้ระบบขนส่งใดในการไปถึงจุดหมายปลายทาง
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่า「ทั้งๆที่ซื้อตั๋วบัตรโดยสารประเภท 1 วันของรถบัสไว้แต่กลับมีแต่
การเดินทางโดยรถไฟ」จึงควรหาข้อมูลเตรียมไว้ก่อน

เรื่องที่ 3 เรียกใช้แท็กซี่เมื่อจำเป็นเท่านั้น

medium_2513880168

รูปภาพจาก: MShades via photopin cc

ในเวลาที่「อยากไปวัดและศาลเจ้าต่างๆ! แต่อยากไปให้เร็วที่สุดและไปโดยจำกัดค่าเดินทาง」

ในเวลาแบบนี้ควรใช้รถแท็กซี่ตามความเหมาะสมจะดีกว่า ถ้าจะเที่ยวเกียวโด
โดยใช้รถบัสอย่างเดียว จะเสียเวลามาก รถบัสนอกจากจะจอดรับส่งตามป้ายรถเมล์แล้ว
ต่อให้เดินชมเสียจนเหนื่อยก็ใช่ว่าบนรถจะมีที่นั่งเสมอไป

ถ้าเป็นรถแท็กซี่ที่วิ่งในเมืองที่ไม่ใช่แท็กซี่ที่ถูกแนะนำในแผ่นพับท่องเที่ยวซึ่งทางโรงแรมจองให้
ราคาก็จะไม่แพงจนเกินไป ที่จริงแล้วหากคำนึงถึงเวลาและเงิน พาหนะที่สะดวกที่สุด
ก็คงจะหนีไม่พ้นแท็กซี่
นั่นเอง นอกจากนี้ ในโตเกียวยังมีแท็กซี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ต้นโคลเวอร์สี่ใบ
ที่เชื่อกันว่าจะทำให้พบความโชคดี ทำให้ตื่นเต้นไปพลางๆในขณะหาแท็กซี่อีกด้วย(555)

เพียงแค่กำหนดเส้นทางอย่างที่กล่าวไปข้างต้นและเดินทางตามเส้นทางนั้น คุณก็จะสามารถไป
สถานที่ที่มีชื่อเสียงได้มากมาย ในการท่องเที่ยวเกียวโตถ้ามีสถานที่ที่อยากจะไปให้ได้แล้วละก็
หากคุณลองทำแผนการเดินทางจากสถานที่จุดหมายปลายทางนั้นๆ คุณก็จะสามารถไปยัง
สถานที่อื่นๆในเวลาเดียวกันได้ด้วย

บทความน่าสนใจของ เกียวโต (Kyoto)

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง