ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19

【จ.โอกายาม่า】“บิทชูมัตสึยามะ” ปราสาทลอยฟ้าที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

【จ.โอกายาม่า】“บิทชูมัตสึยามะ” ปราสาทลอยฟ้าที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

แปลโดย Rose Rosarin

เขียนโดย MATCHA

โอคายามะ (Okayama) 2017.03.11 บทความที่ชอบ

“ปราสาทบิทชูมัตสึยามะ” คือ ปราสาทที่ตั้งอยู่บนยอดเขากากิวซังสูงกว่า 470 เมตรในเมืองทาคาฮาชิ จ.โอกายาม่า โดยเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น แถมในเมืองทาคาฮาชิยังเป็นที่ตั้งของ “หมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะ” อีกด้วย

Bitchū Matsuyama Castle (ปราสาทบิทชูมัตสึยามะ)

岡山県高梁市の天空の城「備中松山城」

เอื้อเฟื้อภาพโดย:สภาการท่องเที่ยวจังหวัดโอกายาม่า

Bitchū Matsuyama Castle (ปราสาทบิทชูมัตสึยามะ) แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขากากิวซังภายใน เมืองทาคาฮาชิ จ.โอกายาม่า ห่างจากโอซาก้าไปทางตะวันตกประมาณ 150 กิโลเมตร

ปราสาทบิทชูมัตสึยามะสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยคามาคุระ เนื่องจากปราสาทแห่งนี้เคยเป็นสถานที่สำคัญทางการคมนาคมมาก่อน ใน สมัยเซ็งโกคุ จึงเกิดสงครามแย่งชิงปราสาทจนมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของมาหลายต่อหลายครั้ง ตัวปราสาทที่ยังคงหลงเหลือให้เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในปี 1683 ซึ่งตรงกับ สมัยเอโดะ

“บิทชู” จากคำว่าบิทชูมัตสึยามะ หมายถึง พื้นที่ฝั่งตะวันตกของจ.โอกายาม่าซึ่งตั้งอยู่ใน ภูมิภาคจูโกกุ เนื่องจากในญี่ปุ่นมีปราสาทแห่งอื่นที่ชื่อว่า “มัตสึยามะ” เหมือนกัน คนญี่ปุ่นจึงเรียกกันว่า “บิทชูมัตสึยามะ” เพื่อไม่ให้สับสนกัน

สาเหตุที่ปราสาทบิทชูมัตสึยามะถูกเรียกว่า “ปราสาทลอยฟ้า”

岡山県高梁市の天空の城「備中松山城」

เอื้อเฟื้อภาพโดย:สภาการท่องเที่ยวจังหวัดโอกายาม่า

“ปราสาทบิทชูมัตสึยามะ” เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นบนยอดเขาสูงกว่า 430 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเพื่อไม่ให้ถูกรุกรานจากศัตรูได้ง่ายๆ

ดังนั้น ในตอนเช้าตรู่ระหว่างช่วงต้นเดือนกันยายนถึงต้นเดือนเมษายนบางครั้งเราจึงจะได้ชมทัศนียภาพสุดพิเศษราวกับว่าปราสาทลอยอยู่เหนือทะเลหมอกเลยทีเดียว ด้วยทัศนียภาพชวนฝันแสนงดงามแบบนี้ทำให้ผู้คนต่างเรียกกันว่า ปราสาทลอยฟ้า เหมือนกับ ปราสาททาเคดะในจ.เฮียวโกะ ไปโดยปริยาย

โดยเราสามารถชมทัศนียภาพแบบนี้ได้จากบน จุดชมวิวปราสาทบิทชูมัตสึยามะ เลยจ้า... เงื่อนไขของการเกิดปรากฏการณ์ทะเลหมอกจะต้องเป็นวันที่มีอากาศแจ่มใสและมีความแตกต่างทางอุณหภูมิระหว่างช่วงเช้ากับช่วงกลางวันเป็นอย่างมาก จึงขอแนะนำให้เช็คพยากรณ์อากาศให้ดีก่อนนะจ๊ะ...

・วิธีการเดินทางไปยังจุดชมวิว

เนื่องจากจุดชมวิวตั้งอยู่บนภูเขา จึงจำเป็นต้องเดินทางขึ้นมาด้วยรถยนต์เท่านั้น ช่วงระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคมจะมี แท็กซี่ส่วนรวมอุนไคท่องเที่ยวปราสาทบิทชูมัตสึยามะ วิ่งให้บริการจาก Bitchū-Takahashi Station ไปยังจุดชมวิว 2 เที่ยว / วัน สำหรับใครที่ต้องการใช้บริการให้รีบจองเอาไว้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง ค่าโดยสารคนละ 1,500 เยน / ไป-กลับ เนื่องจากช่วงเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อาจมีหิมะตกลงมาทับถมกันหนัก จึงควรเตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันหนาวและหิมะมาให้พร้อม

ที่อยู่ของจุดชมวิว: Okumandacho, Takahashi, Okayama Prefecture

ไฮไลท์ของปราสาทบิทชูมัตสึยามะ

ป้อมปราการ, หอคอยยากุระ 3 ชั้น และกำแพงดินบางส่วนของปราสาทบิทชูมัตสึยามะยังคงหลงเหลือสภาพเดิมในสมัยก่อนให้ได้ชมกันอยู่ โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติในปี 1950 ป้อมปราการปราสาทในปัจจุบันตั้งอยู่บนพื้นที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลมากที่สุดในญี่ปุ่น ในวันที่อากาศแจ่มใส เราจึงสามารถชมวิวอาคารบ้านเมืองด้านล่างภูเขาจากบนป้อมปราการได้อย่างชิลล์ๆ

วิธีการเดินทางไปยังปราสาทบิทชูมัตสึยามะ

สำหรับใครที่ต้องการเดินทางมาจากฝั่งโอซาก้าให้นั่งซันโยชินคันเซ็น สายโนโซมิที่มุ่งหน้าไปยังฮากาตะจาก JR Shin-Osaka Station ไปลงที่ Okayama Station จากนั้นก็เปลี่ยนขบวนเป็น JR Hakubi Line เพื่อมุ่งหน้าไปยัง Bitchū-Takahashi Station ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ค่าโดยสารประมาณ 6,500 เยน / เที่ยว

จาก Bitchū-Takahashi Station มาถึงปราสาทสามารถนั่งแท็กซี่หรือรถบัสก็ได้เหมือนกัน

・ในกรณีที่นั่งแท็กซี่

แท็กซี่ท่องเที่ยวส่วนรวมนั้นวิ่งให้บริการจากศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้านหน้าสถานีรถไฟ โดยให้นั่งไปยัง ลานจอดรถฟุอิโกะโทเกะ และเดินต่อมาถึงปราสาทมัตสึยามะอีกประมาณ 20 นาที สำหรับใครที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่จำเป็นต้องจองล่วงหน้าทาง Bitchutakahashi Ekimae Information Centre (ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบิทชูทาคาฮาชิเอคิมาเอะ) ก่อนวันเดินทาง ค่าโดยสาร 500 เยน / คน

・ในกรณีที่นั่งรถบัส

นอกจากนี้ เรายังสามารถนั่งรถบัสจาก ทาคาฮาชิบัสเซ็นเตอร์ ที่ตั้งอยู่ตรง Bitchū-Takahashi Station ประตูฝั่งตะวันออกมาถึง ท่ารถชัทเทิลบัสสวนชิโรมิบาชิ แล้ว เปลี่ยนรถเป็นชัทเทิลบัส เพื่อมุ่งหน้าไปยังสันเขาฟุอิโกะได้ หลังจากนั้นก็เดินต่อมาถึงปราสาท รถบัสจากสถานีรถไฟมาถึงสวนชิโรมิบาชิวิ่งให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์ของเดือนเมษายน, เดือนพฤษภาคม, เดือนมิถุนายน, เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น ค่าโดยสาร 160 เยน ส่วนรถชัทเทิลบัสวิ่งให้บริการตลอดทั้งปี ค่าโดยสาร 300 เยน

ช่วงเวลาการวิ่งให้บริการของรถชัทเทิลบัสจะแตกต่างกันไปตามแต่ละฤดูกาล จึงควรระวังเรื่องตารางเวลาเดินรถขากลับให้ดี นอกจากนี้ ในวันฝนตกบางทีก็หยุดวิ่งให้บริการด้วย

ค่าเข้าชม, เวลาทำการ และวันหยุด

ค่าเข้าชมปราสาทบิทชูมัตสึยามะผู้ใหญ่ 300 เยน เด็กประถมและมัธยมต้น 150 เยน

เวลาทำการเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 9:00 ~ 17:30 น. ส่วนเดือนตุลาคม – เดือนมีนาคม 9:00 ~ 16:30 น. นอกจากนี้ วันที่ 29 ธันวาคม – 3 มกราคมปิดทำการนะจ๊ะ...

งานอีเว้นท์ประจำฤดูกาลของปราสาทบิทชูมัตสึยามะ

岡山県高梁市の天空の城「備中松山城」

เอื้อเฟื้อภาพโดย:สภาการท่องเที่ยวจังหวัดโอกายาม่า

เมืองทาคาฮาชิ จ.โอกายาม่าซึ่งเป็นเมืองรอบปราสาทบิทชูมัตสึยามะมีการจัดการแสดงร่ายรำ บิทชูทาคาฮาชิมัตสึยามะโอโดริ เป็นเวลา 3 วันในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นประจำทุกปี

การร่ายรำนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 370 ปี โดยได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 3 การร่ายรำที่ใหญ่ที่สุดประจำจังหวัดโอกายาม่า คู่กับ ชิราอิชิโอโดริ และ โอมิยะโอโดริ เลยทีเดียว บิทชูทาคาฮาชิมัตสึยามะโอโดริเป็นงานเทศกาลที่ไม่ว่าใครก็สามารถร่วมร่ายรำได้ ในช่วงระหว่างงานเทศกาลจะเต็มไปด้วยเหล่านักเต้นสวมชุดยูกาตะและหมวกสานบนถนนด้านหน้าสถานีทาคาฮาชิมากมาย

“Fukiya Furusato Village (หมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะ)” น่าเที่ยวพร้อมกับปราสาทบิทชูมัตสึยามะ

岡山県高梁市の天空の城「備中松山城」

เอื้อเฟื้อภาพโดย:สภาการท่องเที่ยวจังหวัดโอกายาม่า

ถัดจากศูนย์กลางเมืองทาคาฮาชิซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทบิทชูมัตสึยามะไปทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ 26 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของเมืองฟุกิยะ โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่า “Fukiya Furusato Village (หมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะ)” ตั้งอยู่

“หมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะ” เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนเก่าแก่ปูกระเบื้องเซกิชูกาวาระสีทองแดงเหมือนกันทั้งหมด โดยเราจะได้เพลิดเพลินกับอาคารบ้านเรือนอันแสนงดงามซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์กลุ่มสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันล้ำค่าของชาติในปี 1979 แถมในปี 2012 ก็ยังคว้ารางวัลทัศนียภาพเมืองอันงดงามมาครองอีกด้วย สำหรับการเดินทางไปยังหมู่บ้านฟุกิยะฟุรุซาโตะสามารถนั่งรถบัสที่มุ่งหน้าไปยังฟุกิยะจาก Bitchū-Takahashi Station มาถึงได้อย่างสะดวกสบาย

เนื่องจากปราสาทบิทชูมัตสึยามะตั้งอยู่บนภูเขา การเดินทางจึงไม่ใช่เรื่องง่ายซักเท่าไหร่ แต่บอกเลยว่าปราสาทบนเขาแห่งนี้มีเสน่ห์ที่แตกต่างจากปราสาทใจกลางเมืองแห่งอื่นๆอย่างแน่นอน ไหนใครอยากแวะมาสัมผัสเสน่ห์ที่นี่กันบ้างเอ่ย?

Bitchu Matsuyama Castle

ดูแผนที่และข้อมูล

เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง