เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 สถานที่หลายแห่งอาจปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ทางการอีกครั้ง และขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวอย่างเต็มที่ เช่น ใส่หน้ากากและหมั่นล้างมือ

Stay Safe in Japan Update: 21/09/2018, 19:14


More Information

14 ประโยคภาษาญี่ปุ่นแสนสะดวกสำหรับถามทาง

14 ประโยคภาษาญี่ปุ่นแสนสะดวกสำหรับถามทาง

แปลโดย Rose Rosarin

เขียนโดย Mayo Nomura

2016.10.27 บทความที่ชอบ

บทความแนะนำประโยคภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นแสนสะดวกสำหรับถามทางที่มีประโยชน์ตอนขึ้นรถแท็กซี่ รถไฟ และรถบัส

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานควรรู้ที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาไม่รู้สายรถไฟ-รถบัสหรือหลงทางระหว่างเที่ยวญี่ปุ่นกันอย่างแน่นอน ในครั้งนี้เราจึงมาเปิดคลาสเรียนภาษาญี่ปุ่นแสนสะดวกที่ควรรู้ไว้เมื่อได้มาเที่ยวญี่ปุ่นกันค่ะ! ^^

※ วิธีการอ่านออกออกเสียงใน [] ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้สามารถเข้าไปดูได้จาก ข้อมูลพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง และภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่:

ข้อมูลพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง และภาษาอังกฤษของคนญี่ปุ่น

ประโยคภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานแสนสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว

อะริกาโต้ โกไซมัส! การกล่าวคำขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่น 7 แบบ

10 วลีภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ตามแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์!

14 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับขอร้องในยามฉุกเฉิน

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับถามทาง

japan national museum 160823a

จาก Tokyo national museum

1. 国立博物館は、どこですか? (พิพิธภัณฑ์แห่งชาติตั้งอยู่ที่ไหน?)

[kokurits hakubuts kanwa doko deska]
◯◯は、どこですか? (...ตั้งอยู่ที่ไหน?)
[◯◯wa doko deska]

เป็นโครงสร้างประโยคสำหรับถามทาง
ตรง ◯◯ ก็ให้ใส่ชื่อจุดหมายปลายทางที่ต้องการถามว่าอยู่ที่ไหนได้เลยค่ะ

โครงสร้างประโยคนี้ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจุดหมายปลายทาง ก็จริง แต่ส่วนใหญ่มักใช้เวลาถามสถานที่ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงมากกว่า (เช่น เดินทางมาถึงสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดแล้ว แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน เป็นต้น)

2. まっすぐ・右・左 (ตรงไป-ขวา-ซ้าย)

[massugu] [migi] [hidari]

คำศัพท์เหล่านี้อย่างน้อยควรรู้เอาไว้เมื่ออีกฝ่ายบอกข้อมูลเรื่องเส้นทาง

・เสียง [hi] เป็นเสียงที่เกิดจากการผสมเสียงสระ [i] กับเสียงพ่นลมหายใจออกผ่านขากรรไกรบน ซึ่งออกเสียงโดยการทำปากเป็นลักษณะเดียวกับเวลาออกเสียง「イ」[i] (สำหรับคนที่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนจะตรงกับเสียง ch ของ คำว่า ich ในภาษาเยอรมัน)

3. スカイツリーまで、遠いですか? (โตเกียวสกายทรีไกลมั้ย?)

[skai tsuri: made to:i deska]
・[tsu]…เป็นเสียงที่เกิดจากการผสมสระ [u] เข้าไปหลังเสียง ts ของคำว่า cats หรือ boots ควรระวังอย่าออกเสียง t และเสียง su แยกกัน

ประโยคสำหรับถามว่าจุดหมายปลายทางตั้งอยู่ไกลรึเปล่า
○○まで、遠いですか? (...ไกลมั้ย?)
[○○made to:i deska]

Next Pageสามารถเดินจากที่นี่ไปได้มั้ย? ต้องพูดว่าอย่างไร มาอ่านในหน้าถัดไปค่ะ!
disable1 / 22
เนื้อหาในบทความนี้อ้างอิงจากการเก็บข้อมูลในช่วงเวลาที่เขียนบทความ อาจมีการเปลี่ยนแปลงของรายละเอียดสินค้า บริการ ราคาในภายหลังได้ กรุณาตรวจสอบกับสถานที่นั้นอีกครั้งก่อนการไปใช้บริการ

แท๊กเกี่ยวข้อง